Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nedgang i ledigheten
Del artikkelen med venner og kolleger

Registrerte arbeidsledige sank med åtte prosent sammenlignet med på samme tid i fjor. Ved utgangen av juni var det registrert 81 000 helt arbeidsledige ved Aetat.  I tillegg rapporterer Aetat en økning i antall utlyste stillinger.

Ved utgangen av juni var det registrert 81.100 helt ledige arbeidssøkere ved Aetat, en nedgang på 7.200 (-8%) fra tilsvarende måned i fjor. Ledighetstallet utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Antall ordinære tiltaksdeltakere gikk ned med 3.000 personer (-22%) det siste året, og var ved utgangen av juni 10.700 personer.

-           Det er gledelig at arbeidsledigheten fortsetter å gå tilbake. Dette er en utvikling som følger godt den banen vi beskrev i Revidert nasjonalbudsjett, sier statssekretær Kristin Ravnanger i Arbeids- og sosialdepartementet.

Ledighetene ned i offentlig sektor
Helse, pleie og omsorg har ikke hatt den samme utviklingen som resten av arbeidsmarkedet den siste tiden, men de siste tallene viser at ledigheten er i ferd med å avta.  Aetat mener dette kan innebære en ny trend innen denne yrkesgruppen.

Også innen undervisningsarbeid og for saksbehandlere i offentlig sektor er det nedgang i ledigheten.   Samlet viser dette at aktiviteten nå tar seg opp innen offentlig sektor. 
 
Størst nedgang innen naturvitenskapelige yrker
Det er sterkest nedgang i ledigheten innen naturvitenskapelige yrker. Innen denne yrkeskategorien finner vi ingeniører, sivilingeniører og it-relaterte yrker, og nedgangen er størst for ingeniørene.

Nedgangen i ledigheten innen industriyrkene fortsetter. Innen industrien går ledigheten mye ned blant industrimekanikere (-32%), hjelpearbeidere (-27%); elektriker og elektronikere (-21%); og platearbeidere (-19%), sammenliknet med juni i fjor.

Fremdeles går ledigheten sterkest ned blant menn. En mer gunstig utvikling innen helse, pleie og omsorg er imidlertid med på å bidra til en forsterket nedgang i ledigheten for kvinner.

Færrest ledige i Oppland og i Sogn og Fjordane
Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten lavest i Oppland og i Sogn og Fjordane med 2,3 prosent av arbeidsstyrken.  Ledigheten var høyest i Finnmark (5,0 %) og i Oslo (4,5 %).

Sterk norsk økonomi
Den gode trendene i arbeidsledigheten er et resultat av en svært sterk norsk økonomi.  Siden 2. kvartal 2003 har økonomien vært inne i en oppgangskonjunktur drevet av lave renter med økt privat konsum, stigende byggeaktivitet og et høyt nivå på oljeinvesteringene. Nå er vi kommet inn i en høykonjunktur. Foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2005 viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) fortsatt vokser raskere enn trendveksten, men veksten er nå noe lavere enn i 4. kvartal i fjor. Hele 2004 sett under ett viser at oppgangen i BNP for Fastlands-Norge var den høyeste siden 1998. 

[Les pressemelding fra Aetat]
[Les pressemelding fra ASD]

oks.com >books
x;> (30.6 2005)

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?