Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA - suksess for seniorene
Del artikkelen med venner og kolleger

En rapport fra Rikstrygdeverket viser at IA-virksomheter jobber bedre og mer aktivt for å beholde sine seniorer.  Samtidig viser tall at etterspørselen etter eldre arbeidskraft øker.

Høsten 2004 gjennomførte Rikstrygdeverket en spørreundersøkelse med fokus på seniorpolitikk og delmål 3 i IA-avtalen. Det ble sendt ut spørreskjema til samtlige virksomheter i Norge med mer enn 50 ansatte, og over 3000 virksomheter har besvart.

Resultatene fra undersøkelsen viste at IA-bedriftene jobbet mer aktivt med å beholde sine eldre ansatte enn andre bedrifter.  De færreste virksomhetene hadde som målsetting for sitt seniorpolitiske arbeid å aktivt rekruttere seniorer, mens den vanligste målsettingen var å beholde seniorenes kompetanse innenfor virksomhetene.

Spesielt positivt var det at IA-virksomheten langt oftere hadde som målsetting å øke pensjoneringsalderen i virksomheten.  Halvparten av virksomhetene hadde som målsetting å ivareta seniorenes behov for tilpassing og tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Virksomheter som arbeidet aktivt med sin seniorpolitikk, viste også i langt større grad å sette i gang tiltak overfor sine senioransatte.  Tiltakene var imidlertid sterkt preg av enkeltsituasjoner, og var sjeldent et resultat av en overordnet plan.

Undersøkelsen viste imidlertid også at blant IA-virksomhetene var det i første omgang var arbeidet med å få ned sykefraværet som hadde fått størst oppmerksomhet ute i virksomhetene, og at under halvparten av IA-virksomhetene hadde undertegnet delmål 3.

Rapporten konkluderer med at IA-arbeidet trenger tid for å modnes i bedriften.  De flinkeste bedriftene var de som hadde hatt IA-avtalen lengst, der delmål 3 (seniorpolitikk) var en viktigere del av IA-arbeidet. 

Økt etterspørsel
Tall fra Aetat viser at eldre har en like god stilling på arbeidsmarkedet som sine yngre kolleger. Fire av fem arbeidssøkende 50-åringer får seg nytt arbeid, noe som er like mange som blant ledige i 20-, 30- og 40-årene. Innen 26 uker er gått, er allerede 63 prosent tilbake i jobb.  Rådgiver for seniorpolitikk i NHO Ingrid Steen Malt, er positiv til utviklingen, og mener denne vil fortsette.
-           For 2-3 år siden var det mindre etterspørsel etter arbeidskraft, mens vi det siste året har hatt et generelt oppsving i arbeidsmarkedet.   Vi forventer knapphet på arbeidskraft i årene som kommer, og etterspørselen etter 50-åringer vil trolig øke ytterligere, sier Malt.

Leder i Senter for Seniorpolitikk (SSP) Åsmund Lunde, mener de fleste 50-åringer kommer raskt tilbake i arbeid, og ønsker at myten om at eldre arbeidstakere ikke er attraktive i arbeidsmarkedet må fjernes.
-           - Faren med mytene er at mange ledige 50-åringer mister motet allerede før de har prøvd seg på markedet igjen. Mytene er i tillegg ødeleggende for mange 50-åringer som allerede er i arbeid. De blir unødvendig redde for arbeidsplassen sin, og ender opp med å bite seg fast i stedet for å vise fleksibilitet og stolthet. Dette tjener ingen på, sier Lunde til aftenposten.no.

(5.8 2005)


IA - suksess for seniorene

09. august, 2005

Grethe

Ser ut for meg som om IA fungerer på mange måter, men helt mislykkes når det gjelder inkludering av handikappede. Denne gruppen trenger kanskje mer inkludering enn noen andre gruppe, og jeg syns det er forferdelig at det ikke er blitt lagt mer konkrete føringer fra initiativtakerne bak IA.

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?