Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Uklare ledighetstall
Del artikkelen med venner og kolleger

LO viser til tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og gir regjeringen skylden for en rekordhøy arbeidsledighet.  Samtidig viser tall fra Aetat en stadig lavere registrert ledighet, og NHO mener den gode utviklingen vil fortsette utover høsten. 

I årets andre kvartal var arbeidsledigheten 4,8 prosent av arbeidsstyrken, en økning på 0,2 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. Økningen skjedde blant kvinnene, ifølge nye tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.  Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 116 000 arbeidsledige i 2. kvartal i år – 5 000 flere enn i 2. kvartal i fjor.

 -          Det er 20 000 flere ledige enn da Bondevik tok over.  I tillegg kommer skjult ledighet.  Nærmere 40 000 er undersysselsatt, og det har vært økning i antall trygdede.  Vi må følge flere indikatorer for å se hvor stort problemet er, ikke bare aku og Aetat, vi må også se på utstøtingen fra arbeidsmarkedet, sier LO-økonom Liv Sannes i et intervju med Dagens Næringsliv.

LO får støtte fra Arbeiderpartiet, som ser på utviklingen som alvorlig og urovekkende.
- Arbeiderpartiet mener at Regjeringen har gjort altfor lite for å redusere arbeidsledigheten. Arbeiderpartiet mener det er behov for en langt mer offensiv nærings- og industripolitikk, sier stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Tall fra SSB viser at 97 000 er i dag undersysselsatte, det vil si deltidssysselsatte som søker mer arbeid enn det de har i dag.

NHO positive
Med sterke sysselsettingstall fra SSB og en god utvikling i arbeidsledigheten hos Aetat, ser NHO positivt på utviklingen i arbeidsmarkedet fremover.
-           Vi tror veksten i sysselsettingen vil ta seg ytterligere opp utover høsten basert på høy vekst i norsk økonomi og gode markedsutsikter for næringslivet, sier Terje Strøm i NHO.

Aetat sin oversikt viser at det ved utgangen av juli var registrert 89 300 helt ledige arbeidssøkere. Dette utgjør 3,7 pst. av arbeidsstyrken, og er nedgang på 9 000 færre arbeidssøkere det siste året.

Også arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten er svært positiv til utviklingen i Aetat sine tall, og mener dette samsvarer med den utviklingen regjeringen har lagt opp til.
-           Det er gledelig at arbeidsledigheten fortsetter å gå tilbake. Denne utviklingen er i tråd med hva vi beskrev i Revidert nasjonalbudsjett, sier Høybråten.

Færre midlertidig ansatte
201 000 personer var midlertidig ansatt i 2. kvartal 2005, en nedgang på 12 000 fra 2. kvartal i fjor. De utgjorde dermed en andel på 9,5 prosent av alle ansatte. Innslaget av midlertidige ansettelser var relativt sett høyest innenfor primærnæringene, helse- og sosialtjenester, samt undervisning. Lavest var innslaget innenfor industrien, transport og kommunikasjon, samt offentlig administrasjon og forsvar.

Overtiden tilsvarte 68 000 heltidsjobber
21 prosent av alle heltidsansatte arbeidet overtid i 2. kvartal 2005. Andelen var 24 prosent for menn og 17 prosent for kvinner. Overtidsbruken tilsvarte 68 000 heltidsjobber, eller 4,7 prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte. Andelen som arbeidet overtid var høyest innenfor finanstjenester (31 prosent), deretter følger engroshandel (30 prosent), samt olje- og gassutvinning (29 prosent). Lavest var andelen med overtid innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester, samt offentlig administrasjon og forsvar (13-16 prosent).

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra Aetat]
[Les artikkel hos frifagbevegelse.no]
[Les pressemelding fra NHO]
[ (8.8 2005)


Uklare ledighetstall

08. august, 2005

Reidar Al.

Dette er utrolige tall som passer perfekt i alle valgkamper. Hvert parti og organisasjon kan bruke de tallene som passer dem, mens vi velgere blir sittende med like mange spørsmål som svar... Synes det er svært positivt at den norske økonomien ser sterkere ut enn noen gang, men hvordan dette kan ende i tallene fra SSB er for meg en stor gåte.

Uklare ledighetstall

08. august, 2005

Hansen

Er enig med deg Reidar at dette virker merkelig. Med så gode tider som den norske økonomien har, burde alle statistikker pekt i en retning. Når en så viktig indikator som AKU har en så negativ trend som den har hatt under Bondevik-regjeringen, går min stemme til de rød-grønne :)

Uklare ledighetstall

09. august, 2005

Ken

Selv om ledighetstallene spriker så mye, tror jeg tallene forteller ganske mye om arbeidsmarkedet allikevel. Faktum er at antall ledige har økt, det forteller SSB, men antallet som er registrert ledige hos Aetat eller på attføring har gått ned noe. Det betyr at stadig flere ikke søker arbeid blant dem som er arbeidsledige, og det er i hvert fall ingen positiv utvikling.

Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?