Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sterkere arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Aetat viser en fortsatt nedgang i ledigheten.  Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten er svært fornøyd med utviklingen, som har vart i to år. Samtidig viser en undersøkelse gjort av SSB at det rød-grønne regjeringsalternativet vil gi færre ledige i tiden som kommer. 

Ved utgangen av august var det registrert 88 100 helt arbeidsledige ved Aetat eller 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Justert for vanlige sesongvariasjoner var dette en nedgang på 1 200 i august.  I tillegg deltok 8 200 på ordinære arbeidsmarkedstiltak.
-            Augusttallene viser at bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter. De siste månedene har ledigheten gått ned for alle yrker, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

Bred nedgang
Spesielt blant ingeniører, teknikere, sivilingeniører og sivilarkitekter var nedgangen sterk.  Innenfor industri og i naturvitenskapelige yrker går ledigheten ned med henholdsvis 17 og 22 prosent.

Ledigheten avtar for menn i alle aldersgrupper. Også for kvinner avtar ledigheten for de fleste aldersgrupper, men det har vært en liten økning i ledigheten for de yngste og de eldste kvinnene.

-           Det er svært gledelig å se den markerte reduksjonen i antall registrert ledige personer. Særlig legger jeg merke til at reduksjonen i ledigheten er bredt basert geografisk, yrkesmessig og på tvers av aldersgrupper, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i en kommentar til Aetats ledighetstall for august.

SSB tror mest på de rød-grønne
-           Med en videreføring av regjeringens politikk, som også sikrer god drahjelp fra lave renter og en stabil kroneverdi, forventer jeg at ledigheten vil komme ytterligere ned ut over høsten og i 2006, sier Høybråten.

En undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Dagens Næringsliv viser imidlertid at man kan forvente færre ledige med en rød-grønne regjering. SSB har vurdert virkningene av de to regjeringsalternativenes finanspolitikk, og funnet at Jens Stoltenberg som statsminister i stedet for Kjell Magne Bondevik vil gi høyere økonomisk vekst og færre ledige.

I løpet av stortingsperioden kan en rødgrønn politikk gi 18 000 færre arbeidsledige enn med en videreføring av dagens borgerlige politikk. 

SSB forventer også at denne utviklingen vil fortsette, og at man i  2009 med Stoltenberg som statsminister vil ha 38.000 flere i arbeid enn ved en borgerlig politikk med skattelettelse. Også tallet på timeverk i industrien øker som en følge av denne politikken, i følge Dagens Næringslivs papirutgave 1. september.

[Les pressemelding fra Aetat]
[Les pressemelding fra ASD]
[Les artikkel LO.no]

oks.com >books
oks.com >books=position:absolut

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?