Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rødgrønn medvind
Del artikkelen med venner og kolleger

Vår nye rødgrønne regjering vil gi oss fire gode år, om man skal tro på Statistisk Sentralbyrå. Til og med politikerne vil få gode år, der de to siste årene vil bli de beste, rent økonomisk. Etter at den norske krona har styrket seg, vil den også holde seg stabil, melder SSB.

Statistisk Sentralbyrå slapp denne uka et nytt økonomisk utsyn, hvor det ser ut som om regjeringen vil
ha rikelig med penger å bruke over statsbudsjettet de to siste årene i perioden, uten å måtte bryte den såkalte handlingsregelen. Dette begrunnes blant annet med at høye oljepriser vil få oljefondet til å vokse kraftig de nærmeste årene.

Arbeidsledighetstallene daler

For dette året regner SSB med at arbeidsløsheten, slik den er blitt målt av byråets egen arbeidskraftundersøkelse, blir på 4,5 prosent. Men den gode nyheten er at man innen 2009 – ved neste valg - vil kunne ha nådd helt ned til 3,4 prosent, altså et helt prosentpoeng ned. I forhold til antallet arbeidsløse, vil det si at man fra tallene på antallet i dag, 107 000, ikke har flere enn ca 81 000 for 2009. Fra i år til 2009 vil antall sysselsatte øke med 95 000.

Til tross for dette, vil lønnsveksten ligge på mellom 3,5 og fire prosent per år, og renta vil holde seg på samme prosent som nevnte. Og imens vil prisveksten svinge mellom to prosent per år.

Politikernes beste år

Den ekstraordinære opphopingen av penger i Oljefondet som følge av dagens skyhøye oljepriser, vil gjøre at det meste av veksten i sysselsetting og nedgangen i arbeidsløsheten vil komme i 2008 og 2009. Med tanke på det offentlige og private forbruket vil det offentlige øke mer enn det private. I løpet av de to neste årene, vil forholdet jevne seg ut, men i 2008 og 2009 vil man altså få en sterk økning i det offentlige. Byrået spår at det private forbruket vil vokse med 2,6 og 2,8 prosent, mens det offentlige vil vokse med 4,1 prosent i 2008 og 4,0 prosent i 2009.

Konjunkturtendensen og økning i salg av industrivarer

Statistisk Sentralbyrå sier at man e
tter to år med konjunkturoppgang uten klare tegn til redusert arbeidsledighet, kan vente at ledigheten vil falle i tiden fremover. Redusert etterspørsel både hjemme og ute, vil imidlertid bremse veksten i aktivitetsnivået neste år, derfor ser man ikke den store økningen før de siste to år. På bakgrunn av høye oljepriser og relativt lav inflasjon i Norge, har kronekursen styrket seg. SSB sier også at krona vil holde seg sterk samtidig som Norge fortsatt får lav inflasjon og lave renter i flere år fremover.

Ver
dien av salget av industrivarer gikk opp i 2004 sammenlignet med 2003 – etter to år med nedgang. De fleste næringer opplevde en oppgang, og størst var økningen i metallindustrien og kjemisk industri og oljeraffinering. Varestatistikken viser en oppgang i salget av varer fra industri og bergverk fra 2003 til 2004 på 10 prosent, fra 377 til 413 milliarder kroner målt i løpende priser. Dette er noe mer enn oppgangen i industriproduksjon ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall som viser en oppgang på 6 prosent.

[Les artikkel hos Frifagbevegelse.no]
[Se statistikk om konjunkturtendensene fra SSB]
[Se industristatistikk fra SSB]

tylex;>onl

Legg til kommentar

04. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?