Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sunt å jobbe
Del artikkelen med venner og kolleger

Både norske og svenske tall viser at det er flest kvinner som arbeider deltid.  Samtidig viser undersøkelser at kvinner som blir mødre går ned i stilling, og at kvinner i arbeid har bedre helse enn hjemmeværende kvinner.

En studie gjort i Australia viser at kvinner med fast jobb har bedre psykisk og fysisk helse, sammenlignet med kvinner som er hjemme.  Studien er basert på 40 000 kvinner fordelt på tre generasjoner, og har pågått i ti år.

Fast jobb gir sunn helse
Undersøkelsen konkluderer med at kvinner som er i fast arbeid har en sunn helse, mens arbeidsledige har det verst.  Også kvinner som går ut og inn i arbeidslivet har en dårligere helse.

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er 69,6 prosent av norske kvinner i alderen 16 til 74 år i arbeid.  Av disse var over halvparten i deltidsarbeid.

Mange kvinner i deltid
SSB definerer undersysselsatte som deltidssysselsatte som søker mer arbeid. Tall fra SSB viser at stadig flere kvinner ønsker en full stilling, og at antall undersysselsatte kvinner har økt det siste året.

Ved siden av at kvinner oftere har deltidsstillinger, er også flere kvinner ansatt midlertidig. Dette har sammenheng med at kvinner oftere enn menn tar jobber i bransjer som helse- og sosialtjenester, undervisning, hotell- og restaurantvirksomhet.

Mødre jobber deltid
Det er spesielt en gruppe arbeidstakere som jobber deltid, i følge svensk LO. Deres undersøkelse viser at mens 54 prosent av kvinnene jobber heltid før de fikk barn, var det kun 39 prosent som gikk tilbake i full stilling etter fødselspermisjonen.

Forventningene i arbeidslivet tilsier også at det er mannen som skal gå tilbake i fullt arbeid, etter permisjonen.  94 prosent av mennene var tilbake i fullt arbeid etter å ha blitt far.
-            Arbeidsgiverne forutsetter at alle kvinner tenker bare på en måte. De satser ikke på kvinner. Det er menn som forventes å jobbe heltid og gjøre karriere, sier Jenny Lindblad til Dagens Arbete.

I følge Lindblad og Lena Westerlund som står bak undersøkelsen, viser det seg og å være et klasseskille, der arbeiderkvinner i langt større grad går ned i stilling etter en fødsel.
-           Våre funn forsterker bildet av at de kvinner som har svakest posisjon i arbeidsmarkedet – LO-kvinnene – er de som også har de dårligste forutsetningene til å være økonomisk selvstendige som foreldre. Dette bidrar til forestillingen om at menn er hovedsakelig familieforsørgere og kvinner har hovedansvar for hjem og barn. Denne situasjonen må forandres, skriver Lindbland og Westerlund.

[Les artikkel på mozon.no]
[Les artikkel om svensk LO-undersøkelse]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=posit

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?