Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere sysselsatte
Del artikkelen med venner og kolleger

Både i år og til neste år vil man se en positiv utvikling på arbeidsmarkedet, viser tall ifra Aetat. Synkende tall i gjennomsnittlig antall arbeidsledige og økende antall sysselsatte, er grunnlaget for Aetats tall. Dagfinn Høybråten ser på glede med dette, og mener det kan gi grunnlag for flere sysselsatte blant ungdom, innvandrere og funksjonshemmede.

Arbeidsmarkedet har hittil i år utviklet seg positivt, og Aetat venter at bedringen vil fortsette i resten av inneværende og neste år. Ledigheten synker, sysselsettingen øker, og det utlyses også noen flere stillinger, ifølge Aetats rapport.

– Aetats prognoser som ble lagt fram i dag, viser at det er lyse utsikter for arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Fortsatt nedgang fra 2004

Utfra Aetats tall fra deres
Rapport om arbeidsmarkedet nr 3/2005 som ble offentliggjort 22. september 2005, leser man at gjennomsnittlig ledighetsnivå i 2004 var 91 600 (3,9%) personer. Det Aetat forventer er et gjennomsnittlig ledighetsnivå på 83 000(3,5%) registrerte ledige for 2005. For neste år vil man kunne håpe på ennå 10 000 færre arbeidsledige personer, til et gjennomsnittlig ledighetsnivå på 73 000 (3,1%).

– Ledigheten faller sterkere enn Aetat tidligere har anslått både for inneværende og neste år. Samtidig venter Aetat tiltakende vekst i sysselsettingen, forteller Høybråten.

– Jeg registrerer med stor tilfredshet at prognosen innebærer at vi kan få rekordhøy sysselsetting i 2006. Dette er svært positivt for de som melder seg på arbeidsmarkedet. Det bør gi grunnlag for vekst i sysselsettingen i alle kategorier av arbeidssøkere, inkludert ungdom, innvandrere og funksjonshemmede, er Høybråtens håp.

Antall sysselsatte øker også

Enda bedre nyheter er det at sysselsettingen øker, og de gode tallene for både dette og neste år. Antall sysselsatte personer viste en vekst i perioden mars-mai til juni-august, viser nye sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå. Sysselsettinga vil med det Aetats rapport har funnet ut, trolig komme til å øke
med 15.000 personer i år og 27.000 personer neste år. For de forskjellige fylkene synker arbeidsledigheten mest i Telemark og Agder-fylkene. Arbeidsledigheten synker generelt i alle fylker, men her altså med nesten 20 prosent. Ledigheten var ved utgangen av august lavest i Sogn og Fjordane og Oppland (begge med 2,6 %). Den høyeste ledigheten finner vi i Finnmark (5,7%), Nordland (4,8%) og Oslo (4,6%).

[Les pressemelding fra Arbeids- og Sosialdepartementet]
[Les pressemelding fra Aetat]
[Les arbeidskraftundersøkelse fra SSB]


Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?