Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivstelefonen passerer 3000 samtaler
Del artikkelen med venner og kolleger

Siden oppstart har Arbeidslivstelefonen mottatt over 3000 samtaler. Mange tar kontakt for å få råd og veiledning i forbindelse med konflikter, trakassering og mobbing.

Arbeidslivstelefonen er et samarbeid mellom Mental Helse Norge og Arbeidstilsynet. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud der mennesker med juridiske, arbeidsrettslige eller psykososiale problemer i arbeidslivet skal få råd i en vanskelig situasjon.  Problemer som utbrenthet, mobbing,  trakasssering, ustøting og følelse av ikke å strekke til går igjen.  Og, ofte har problemene sammenheng med omstilling, omorganiseringer, nedbemanning, konflikter og mistrivsel  på arbeidsplassen.

-           Mange har behov for å stille "enkle spørsmål" knyttet til for eksempel lønn og arbeidstid, men like mange har behov for å snakke om at de føler seg utstøtt eller trakassert på jobben. De ønsker råd om hvordan de skal komme videre. Vi tar vedkommendes synspunkter på alvor, vi lytter, vi har tid til vedkommende og vi gir råd og veiledning i en vanskelig situasjon, forteller daglig leder i Arbeidslivstelefonen Grace B. Mathisen i et intervju med absentia.no.

Arbeidslivstelefonen hjelper også med å finne frem i hjelpeapparatet. For mange er det godt å få snakket med noen, og da er et nøytralt og billig tilbud som Arbeidslivstelefonen viktig.

Arbeidslivstelefonen, 815 44 544Arbeidslivstelefonen har åpent alle hverdager. Mandag, onsdag og fredag fra 9.00 – 15.00. Tirsdag og torsdag fra 12.00 – 18.00.

Økt tilgjengelighet
Etter at Arbeidslivstelefonen nå er blitt en fast tjeneste, har også tilbudet blitt noe utvidet. Med to faste stillinger kan man nå ta i mot flere samtaler og dermed hjelpe flere.  I tillegg er tjenesten nå tilgjengelig på alle hverdager.

-           Først og fremst er det nok fordi vi aktivt har gått ut med informasjon om tjenesten. I tillegg er vi nå to rådgivere og vi har åpent alle hverdager. Det er for tidlig å si om det ringer stadig flere pga. et tøffere arbeidsmarked, sier Mathisen.

Mange utfordringer
Arbeidslivstelefonens statistikk viser at det er en rekke grunner til at folk tar kontakt med tjenesten.  Konflikt med leder utgjør sammen med mobbing og trakassering av leder vel en av fem samtaler.  I tillegg er det juridiske spørsmål knyttet til utbetaling av lønn, fratatte arbeidsoppgaver og oppsigelse som går igjen. Samtidig er det mange som har generelle spørsmål om arbeidsmiljø.

Grace Mathisen ser mange utfordringer i dagens arbeidsliv,


Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?