Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Obligatorisk tjenestepensjon
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 2006 må alle bedrifter ha en pensjonsordning for sine ansatte.  Den nye ordningen vil omfatte over 600 000 arbeidstakere, og skal være et tillegg til folketrygden.

 

-            Forslaget er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere, sier finansminister Per-Kristian Foss.

 

LO skriver uttaler er positive i sin kommentar til ordningen:

-           LO ønsker den nye loven om obligatorisk tjenestepensjon velkommen. Vi har i mange år kjempet for at de 5-600 000 arbeidstakerne som i dag ikke har noe tillegg til Folketrygden skal få det. Det betyr at disse kan begynne å tjene opp pensjonsrettigheter og få større økonomisk trygghet som pensjonister, sier nestleder i LO Roar Flåthen.

 

NHO ønsker å legge til rette for de små og mellomstore bedriftene som omfattes av denne ordningen, slik at kostnader og administrasjon blir minst mulig.

-           De som nå pålegges å opprette tjenestepensjon for sine ansatte er små og mellomstore bedrifter, særlig innen tjenestesektoren. Loven medfører en betydelig og varig merkostnad for disse bedriftene, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng.

 

Gjelder alle virksomheter
Finansdepartementet foreslår at plikten til å opprette tjenestepensjonsordning skal gjelde foretak, både skattepliktige og skattefrie, som har årsverk utover visse minstekrav. Plikten til å opprette pensjonsordning foreslås å gjelde for foretak som har:

·         minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,

·         minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller

·         personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

 

Bedriften må betale minst to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G er p.t. 60 699 kr.) som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er med.

 

20 000 mer i året
Departementet har beregnet at en ansatt med årslønn på 235 000 kroner og 40 års opptjeningstid i både folketrygden og tjenestepensjonsordningen vil få utbetalt:

·         (10.10 2005)


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?