Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Søker trygge jobber
Del artikkelen med venner og kolleger

Selv om arbeidsledigheten er lav, er frykten for å bli uten jobb er økende. Derfor ønsker mange en sikker jobb der rammene er trygge og forutsigbarheten stor.

En undersøkelse gjort av Manpower viser at sikkerhet og stabilitet prioriteres som det viktigste på en arbeidsplass.  Undersøkelsen er gjort blant 12 000 personer i 15 land, blant annet i Norge.

Av de spurte i Norge, svarte 51 prosent av de fryktet å bli arbeidsledig.  Dette er det samme som gjennomsnittet blant de spurte landene, der frykten for å bli uten arbeid er størst i Spania (71 prosent) og minst i Belgia (27 prosent).

-           Norske medarbeidere ønsker seg en trygg og sikker jobb der de kan jobbe fleksibelt og utvikle seg faglig og karrieremessig, sier konsernsjef i Manpower, Terje Nygaard.

Frykten er i følge Manpower størst blant dem som er ansatt på midlertidig kontrakter.  I tillegg er det ansatte med underordnede stillinger som er  under 25 år og over 55 år som frykter for sin stilling mest.

Overdrevet frykt
I følge assisterende arbeidsdirektør Terje Tønnesen tilsier ikke situasjonen i Norge en slik uro blant arbeidstakere og arbeidssøkere. Han tror på 73.000 ledige i gjennomsnitt neste år mot 83.000 i år, og mener derfor at frykten er overdrevet.  Men, han understreker at ingen kan ta jobben sin for gitt.
            Kontinuerligere omstillinger i arbeidslivet tilsier at folk må yte en innsats for å beholde jobben og arbeidsplassen sin. Bedrifter ønsker å tjene mer penger med mindre folk. Mange ansatte er i dag dessuten på vikariater og prosjektansettelser og går fra jobb til jobb, sier han.

Samtidig råder Tønnesen folk til å tenke seg godt om før de velger arbeidsplass.  Han råder arbeidssøkere til å besøke bedriftens nettsider, der man ofte kan finne god informasjon om mål, strategier og visjoner.
-           Hvis du har mulighet til å velge arbeidsgiver, bør du tenke på hva som fører til at du trives. De fleste seriøse bedrifter har websider hvor mål, strategier og visjoner framkommer. Mangler slik informasjon, sier også det en del om virksomheten, sier Tønnesen. (ANB)

Pensjonsordninger viktige
Halvparten av de spurte prioriterte trygge pensjonsordninger som et viktig gode hos sin arbeidsgiver. Samtidig viser undersøkelsen at betalt kurs og utdanning er satt mest pris på ved siden av lønn og bonus.

-            Motiverte og engasjerte medarbeidere driver bedriften til suksess, feilansettelser og demotiverte medarbeidere koster for mye, slår Nygaard fast. I dag er markedet for kompetente medarbeidere en av de mest konkurranseutsatte arenaer. Det å være en god, tydelig og attraktiv arbeidsgiver er enda mer avgjørende i neste tiår enn i de forrige, sier Nygaard.

Også bedriftens sosiale engasjement er viktig for arbeidstakerne. Sjansen for at man vil begynne eller fortsette hos en arbeidsgiver øker hvis bedriften tar sosialt ansvar, som miljømessige hensyn eller støtter nærmiljøet.

[Les pressemelding fra Manpower]

oks.com >books (23.10 2005)

Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?