Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Redusert ledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Den registrerte arbeidsledigheten fortsetter å synke, og gir med det nye positive tall fra Aetats undersøkelser. Etterspørselen etter arbeidskraft har økt, selv om det fremdeles kan virke som det ikke blir lettere for for eksempel innvandrerkvinner å komme i arbeid. Antallet helt arbeidsledige er nå kommet ned til 77 900 ved utgangen av oktober, noe som tilsvarer 3,3 % av arbeidsstyrken.

Korrigert for vanlige sesongmessige svingninger har det samlede antallet helt arbeidsledige og deltakerer på ordinære arbeidsmarknadstiltak blitt redusert med 1.500 personer den siste måneden.   

- Etterspørselen etter arbeidskraft er økende, men bedringen på arbeidsmarkedet slår ennå ikke ut for alle grupper. Kvinner med innvandrerbakgrunn har så langt ikke fått ta del i oppgangen, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

Opp og ned med grupper som har vanskelig for å få jobb 

I forhold til samme tid i fjor, er det ved utgangen av oktober i år totalt 9300 færre arbeidsledige. Men selv om arbeidsledigheten totalt har gått ned med 11 %, har arbeidsledigheten blant folk med innvandrerbakgrunn ikke fått så stort utslag. 7% har den gått ned, og særlig blant innvandrerkvinnene har arbeidsledighetstallene holdt seg rolig.

Det har også det siste året skjedd en merkbar økning i andelen av de yrkeshemmede som etter endt attføring kommer i jobb. Bedringen kommer også gruppen yrkeshemmede med psykiske lidelser til gode, andelen har for dem økt fra 30 til 36 % det siste året. For yrkeshemmede totalt har andelen som kommer i arbeid økt fra 38 til 42 % i samme tidsrom. 

Arbeidsledigheten i forhold til landsledene

I de fleste fylker går arbeidsledigheten fortsatt ned, hvor den har gått mest ned i Aust- Agder, Rogaland og Nord–Trøndelag . Hedmark er blant fylkene det har vært liten øke i ledigheten. I Finnmark (5,1%) og Oslo (4,3 %) er det flest arbeidsledige ved utgangen av oktober, og færrest i Sogn og Fjordane (2,0 %) og i Akershus (2,6 %). Arbeidsledigheten går ned blant begge kjønn, men nedgangen er kraftigst blant mennene. Sannsynligvis skyldes dette at etterspørselen etter arbeidskraft særlig har økt innenfor mannsdominerte yrke i industrien og i ingeniøryrkene. 

- Jeg er tilfreds med at ledigheten går ned også i oktober. Av positive trekk vil jeg særlig trekke fram den gunstige utviklingen innen industrien, uttaler Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen.

- Med Regjeringens opplegg for neste år med blant annet økt sysselsetting i offentlig sektor, ser jeg fram til fortsatt ledighetsnedgang, avsluttet Hanssen. 

[Les nyhet om arbeidsledigheten hos Aetat.no]
[Les pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet]
[Les nyhet om yrkeshemmede i jobb hos Aetat.no]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online book s

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?