Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Gult kort
Del artikkelen med venner og kolleger

Trygdeetaten står bak prosjektet ”Gult kort”, der legene gir arbeidstakere med fare for sykdom gult kort. Kortet skal gi arbeidsgiver en advarsel om at det er behov for tilrettelagt arbeid for å unngå sykefravær.

Gult kort skal være ett alternativ til vanlig sykemelding der den ansatte kun trenger tilrettelegging av sin arbeidssituasjon for å kunne fortsette i arbeidet. Ved å sette fokus på det egentlige problemet ønsker Trygdeetaten og gjøre det enklere å finne frem til gode løsninger.
-            Tilrettelegging skal være det letteste tiltaket, deretter kommer gradert sykemelding og tilslutt det ”tyngste” alternativet: aktiv sykemelding, heter det i en presentasjon av ”Gult kort”.

Inkluderende arbeidsliv
Prosjektet er et godt virkemiddel for IA-bedrifter i sitt arbeid med å inkludere funksjonshemmede og eldre.  I tillegg understrekes det at tilrettelegging uten sykemelding  ikke vil øke virksomhetens sykefravær, og dermed bygge opp under arbeidet med et lavere sykefravær.

Utskriving av gult kort likestilles med sykmelding og aksepteres av trygdeetaten. Det betyr at dersom den ansatte blir sykmeldt senere har arbeidsgiverperioden begynt å løpe fra den dagen det gule kortet ble utskrevet. Dette betyr at dersom bedriften klarer å tilrettelegge slik at personen ikke blir sykemeldt, har de spart sykepenger for arbeidsgiverperioden.

Arbeidsplassdialog
Bedriftene oppfordres til å være positive til at arbeidstaker kommer med et gult kort, ettersom alternativet ofte er sykemelding. I prosjektet ”Gult kort” legges det opp til en arbeidsplassdialog, der den ansatte sammen med arbeidsgiver legger opp en fremdriftsplan for de tiltak som er nødvendige.  Denne samtalen skal gjøres så raskt som mulig, og senest neste dag.

Man ser på flere forhold under samtalen, og diskuterer flere faktorer som kan gjøre arbeidsdagen enklere. Ved siden av å se på når man eventuelt regner med å være frisk, ser man på muligheten for avlastning, arbeidstid, tempo og pauser. I tillegg ser man på arbeidsoppgavene og hvordan kollegaer kan hjelpe vedkommende i sitt arbeid.

Trygdeetaten har utarbeidet en egen mal for samtale om arbeidsmuligheter på arbeidsplassen. Denne kan lastes ned fra Trygdeetaten.no som pdf-dokument, se link under.

[Besøk gultkort.no]
[En samtale om arbeidsmuligheter, trygdeetaten.no] (obs, pdf-fil)


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?