Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere sysselsatte
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Statistisk Sentralbyrå sin Arbeidskraftsundersøkelse bekrefter trenden med flere sysselsatte. Samtidig arbeider flere arbeidstakere heltid, og spesielt for kvinner er utviklingen bra.

 

I perioden juli-september registrerte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en økning i antall sysselsatte sammenlignet med perioden april-juni.  Selv øm økningen er innenfor feilmarginen til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), er den allikevel i tråd med den utviklingen som har vært siden sommeren 2003.

 

Stabil arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i august var på samme nivå som for mai. Ifølge AKU har ikke ledigheten endret seg mye, etter en periode med vekst fra 2004 til begynnelsen av 2005.  I 3. kvartal var det i gjennomsnitt 117 000 arbeidsledige, noe som er 7 000 flere enn på samme tid i fjor.

 

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var 4,8 prosent i august, mot 4,7 prosent i mai. Tall fra Aetat har i samme periode hatt en nedgang på 3 000 personer.

 

Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen sa i en kommentar til Aetat sine tall at han var fornøyd med utviklingen og satset på videre nedgang i ledigheten i tiden som kommer.

-           Med Regjeringens opplegg for neste år med blant annet økt sysselsetting i offentlig sektor, ser jeg fram til fortsatt ledighetsnedgang, sier Hanssen.

 

Flere heltid

-           Antallet sysselsatte med avtalt ukentlig arbeidstid på 37 timer eller mer økte i 3. kvartal med 19 000 fra i fjor, mens tallet på undersysselsatte gikk ned, ifølge nye tall fra AKU melder SSB i en pressemelding.

 

Både kvinner og menn hadde vekst i sysselsatte personer på heltid. Veksten i den totale sysselsettingen var ikke sterkere enn det befolkningsveksten skulle tilsi. Andelen sysselsatte personer i befolkningen 16-74 år, sysselsettingsprosenten, gikk ned fra 69,8 prosent i 3. kvartal 2004 til 69,6 prosent i 3. kvartal 2005.

 

Tallet på undersysselsatte gikk ned fra 98 000 i 3. kvartal i fjor til 90 000 i 3. kvartal i år, og kvinner sto for hele reduksjonen. Nedgangen kan sees i sammenheng med veksten i tallet på heltidssysselsatte. Det var næringen helse- og sosialtjenester som bidro mest til nedgangen. Undersysselsatte er deltidssysselsatte som ønsker mer arbeid.

 

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra ASD]

a>
x;>online bookx;>online bookx;><

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?