Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Friske får bonus
Del artikkelen med venner og kolleger

Bedriften Netthandel Norge frister sine ansatte med høye ekstra bonuser ved at man holder seg frisk og møter på jobb. Funksjonshemmede Fellesorganisasjon reagerer sterkt på at dette får ansatte med kroniske sykdommer til å miste jobben eller føle seg demotivert. FFO oppfordrer myndighetene til å hindre slike tiltak.

Opp til 14 500 kroner pr. år er hva en ansatt kan tjene ekstra for ikke å være borte fra jobb på grunn av sykdom. Firmaet Netthandel Norge AS sin måte å holde sykefraværet nede på, har skapt reaksjoner blant funksjonshemmede og kronisk syke.

De sterke reaksjonene er på sin plass, i og med at man har sett at det bare fra i fjor til i år var 11 000 færre funksjonshemmede og kronisk syke i arbeid, i henhold til tall fra SSB. En av grunnene til at så mange har måttet si fra seg arbeidet, har vært at det er for vanskelig å kombinere kronisk sykdom med et stadig tøffere arbeidsliv. 

Slike diskriminerende ordninger gjør det verre

- En ordning som den Netthandel Norge AS har innført i bedriften vil forsterke en slik utvikling. Med ordninger som regelrett straffer økonomisk ansatte som er syke, vil mange av våre grupper føle seg som tapere i arbeidslivet. Dette vil redusere motivasjonen for å stå i lønnet arbeid - stikk i strid med myndighetenes iherdige arbeid med å få flere funksjonshemmede og kronisk syke til å stå i arbeidslivet, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO. 

Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU), Per Øystein Saksvik, mener at man nok kan klare å presse seg til å gå på jobben selv om man er syk. Men i et langtidsperspektiv kan dette tære nok på kroppen til at man blir sykere, og at langtidsfraværet øker. Han sier også at det må kunne finnes en åpning for å være borte når man er syk.

- For bedriften kan det isolert sett være lønnsomt; Etter 14 dager er det staten som betaler for ansattes sykefravær, sier professoren. 

- Bonus for friske høres ut som et godt eksempel på å bli presset til å gå på jobben, fortsetter Saksvik.

Motarbeider IA-avtalen 

Arbeidsforsker Anne Inga Hilsen ved Arbeidsforskningsinstituttet synes såkalt friskbonus for ansatte er en dårlig idé.

- Bonus kan være en belønning i starten, men kan være sterkt demotiverende når man mister den, sier hun. Hilsen har også før IA-avtalen ble innført i 2001 sett bedrifter som har forsøkt å holde sykefraværet nede eller redusere det ved bruk av liknende bonusordninger. 

- Negative erfaringer førte til at disse bedriftene gikk bort fra bonus. Det er ikke korttidsfraværet som er problemet i samfunnet, men langtidsfraværet, er Hilsens erfaringer med slike ordninger.

Handel og Kontor kan ikke gjøre noe 

- Bonus til friske er å prioritere unge og single og virker diskriminerende i forhold til de som har omsorg for barn, sier Peggy Hessen Følsvik, 2. nestleder i Handel og Kontor i Norge.

Handel og Kontor i Norge ser på Netthandel Norges forsøk på å få ned sykefraværet på med sterk skepsis, men sier at så lenge de ansatte ikke er fagorganisert er det ingenting de kan gjøre. 

- Slike ordninger vil føre til at våre grupper vil oppleve enda større stigmatisering. For å unngå dette vil mennesker under slike bonusregimer gå på jobb, selv om de burde holdt seg hjemme. I verste fall vil dette kunne forverre sykdommen, avslutter Ovesen. Han sier også at myndighetene nok ikke har andre veier å gå enn å forby denne type bonusordninger.

[Les pressemelding fra FFO]
[Les artikkel hos Aftenposten.no]

oks.com >books
x;> (3.11 2005)

Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?