Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Uføretrygd, ja takk?

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Det er forskjellige helsemessige årsaker til at folk ikke har mulighet til å delta i arbeidslivet og dermed blir uføretrygdet. Noen har muskel- og skjelettlidelser, andre opplever å få store psykiske plager som gjør det vanskelig å fungere i arbeidslivet. Sier disse folkene ja takk til uføretrygd?

I løpet av de snart fire årene som Arbeidslivstelefonen har eksistert har vi mottatt kun èn eneste henvendelse hvor innringeren spurte om hjelp til å bli uføretrygdet. De andre henvendelsene vi får som omhandler uføretrygd, er samtaler med fortvilte personer som ønsker å være i jobb og ikke havne på uføretrygd.

Arbeidslivet er stadig i endring, hvor krav om effektivitet og lønnsomhet råder. Omstilling har blitt vanlig både i privat og offentlig sektor. Det stilles nye krav, og arbeidstakerne må følge med. Statistikk fra Rikstrygdeverket viser at halvparten av dem som er borte fra jobb mer enn åtte uker aldri kommer tilbake til den arbeidsplassen de er sykmeldt fra. Mange av disse blir uføretrygdet pga. arbeidslivet. Arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette, og det er viktig at arbeidet blir tilpasset dem som trenger det.

Hva forteller så de som ringer oss? Her er et eksempel. En kvinnelig sykepleier på ca 40 år ringer til oss. Hun forteller at hun har vært sykmeldt siden i fjor pga. en kronisk leversykdom, som gjør at hun ikke kan ta tunge løft eller jobbe turnus. Hun er nå på yrkesrettet attføring, og har vært utplassert forskjellige steder. Hennes høyeste ønske er å komme inn i ordinært arbeid igjen i kommunen, men hun har også søkt på andre jobber. Kommunen sier at de ikke lenger har ansvar for henne, og trygdekontoret sier at Aetat har ansvaret for henne. Hos Aetat får hun beskjed om å hun må søke på ledige stillinger. Kvinnen er veldig frustrert, og er redd for å bli uføretrygdet.

Uføretrygd er ingen lettvint løsning. Det er en lang prosess der folk må omstille seg, rehabiliteres og sykemeldes. Mange må gi opp sin gamle jobb, gå over på attføring, og til slutt er man blitt uføretrygdet. Flere opplever en periode av yrkesmessig nedtur og usikkerhet etter lang tids innsats i arbeidslivet. Det fører til at den psykiske og fysiske helsen blir dårligere hos dem.

Vi på Arbeidslivstelefonen har erfaring med hvordan folk reagerer på forhold på jobben. Vi vet at problemer på jobben går ut over livssituasjonen generelt. Det som preger livet til den ansatte på jobben, preger det samme mennesket utenfor jobben og omvendt. Kravene til arbeidsytelse støter flere og flere folk ut fra arbeidslivet. Omstilling innbærer nesten alltid endring i arbeidsoppgaver, i noen tilfeller nedbemanning og oppsigelser. Dette fører til jobbusikkerhet.

Jobbusikkerhet påvirker vår psykiske helse. Det kan føre til at man får angst, blir utbrent og får søvnproblemer. På lengre sikt får man også langtidssykemeldinger, og eventuelt ender man opp med en uføretrygd. Folks ressurser til å takle omskiftligheten i arbeidslivet er forskjellig, og psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til uføretrygd.

Her er et annet eksempel fra Arbeidslivstelefonen. En mann på ca. 50 år, som har slitt med angst i mange år. Han har likevel greid å være i jobb, men nå i kommunen der han jobber skjer det hele tiden omstillinger. Fra å ha en trygg jobbtilværelse og godt arbeidsmiljø, er arbeidsdagen blitt uforutsigbart, han må stadig omstille seg til nye arbeidsoppgaver og medarbeidere. Nå greier han ikke lengre å gå på jobb, og er fortvilet da han ikke ser annen utvei enn å søke om å få innvilget uføretrygd.

Det å få innvilget en uføretrygd innbærer for mange mennesker at de mister en av de viktigste arenaene i livet, nemlig arbeidsplassen. Lønnet arbeid betraktes som viktig for sosial integrasjon og folks identitet. Arbeidet er selve tilknytningspunktet mellom den enkelte og samfunnet. Arbeidet er ikke et individuelt fenomen, men hovedsaklig sosial virksomhet. Arbeidet er selve forutsetningen for vår materielle eksistens, og mange opplever at arbeidet viser at de er verdt noe. Vår erfaring fra Arbeidslivstelefonen, er at folk ikke uten videre sier ja takk til uføretrygd. 

 [Besøk Arbeidslivstelefonens nettsider]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;>online bookx;>onl

Uføretrygd, ja takk?

30. september, 2005

greteliv

kjempebra, kjenner meg igjen i en del av det du skriver. fint at du tar opp dette da en føler at det å bli ufør er "lettvint"når man trenger f.eks en pause fra arbeidslivet fordi livet er blitt for tøft og helsa svikter.

Uføretrygd et uønsket gode

30. september, 2005

Geir

Det er ikke mange som ønsker seg et liv i uføretrygd. Samtidig er det et nødvendig sikkerhetsnett for folk som havner i en slik situasjon. Uføretrygden er et uønsket gode for alle, men det er en viktig del av Norges trygdesystem.

Uføre

30. september, 2005

Stig

Det negative med uføretrygden er at det er så vanskelig å komme seg ut av. Jeg har troen på at mange kan komme seg tilbake, enten ved hjelp av god veiledning eller ved medisinske fremskritt. Derfor synes jeg systemet i dag er for tungvint når det gjelder å snu de prosessene som er satt igang. Heldigvis er det noe enklere enn det var tidligere, da uføretrygdede var det på "livstid".

Uføre

30. september, 2005

Johann

Det er mange prosesser man går igjennom før man er uføretrygded, og jeg syns artikkelen får frem dette på en veldig god måte. Ingen går direkte fra å være sykemeldt til å bli uføretrygded. Man går gjennom mange stadier, der man ofte får en lite psykisk knekk på grunn av vanskelige avgjørelser. Arbeidslivstelefonen er blitt et viktig suplement i tilbudet til arbeidstakere som trenger gode råd. Svært positivt at tjenesten nå er mer fast.

Uføretrygd, ja takk?

30. september, 2005

Ole A.

En kjempeartikkel som jeg kjente meg godt igjen i. Også mange gode kommentarer her, og hiver meg på i rekken som virkelig setter pris på det arbeidet Arbeidslivstelefonen gjør. :)

Uføretrygd, ja takk?

30. september, 2005

Terje

Denne artikkelen satte ting i et annet lys for meg. At samfunnet i dag produserer flere uføretrygdede enn noensinne, har for meg sett ut som en bieffekt av at vi i dag har det alt for godt. Men, det er helt klart at det for dem dette handler om ikke er enkelt å ende opp som uføretrygded. Synes eksemplene som brukes i artikkelen understreker dette.

Uføretrygd, ja takk?

30. september, 2005

Ragnhild

Kjenner meg veldig godt igjen fra min arbeidsplass i kommune. Det er veldig få som ønsker å bli uføretrygdet. Arbeidslivet gir trygghet, og er en spennende utfordring. Arbeidslivstelefonen gjør en kjempejobb!

Uføretrygd, ja takk?

30. september, 2005

Guro

Flott å se at slike historier også kommer ut. Synes alt for mye av fokus har vært på tallene, som i den siste tiden kun har pekt oppover mot flere uføretrygdede. Det er ingen som starter i arbeidslivet med mål om å bli uføretrygdet, og veien dit er ingen lett vei. Derfor er tjenester som Arbeidslivstelefonen svært viktig.

Telefon for arbeidslivet et veldig godt initiativ

30. september, 2005

Kenneth

Mange har nok fordommer mot det å bli uføretrygded, og kanskje og om hvem som havner i en slik situasjon. Jeg er helt sikker på at Telefon for arbeidslivet har hjulpet mange over kneika og tilbake i arbeidslivet. Gode råd og riktig veiledning er kjempeviktig i en så vanskelig situasjon.

Uføretrygd, ja takk?

30. september, 2005

Mons

Media elsker tall om enda flere på uføretrygd og sprekk i statsbudsjettene, og jeg er helt enig i Guro at dette har det blitt for mye av. Det gjøres mye godt arbeid, og Arbeidslivstelefonen er blant dem som hjelper mange arbeidstakere.

Uføretrygd, ja takk?

03. oktober, 2005

Stine

Det er nok få som sier "ja takk" til uføretrygd, og sier seg fornøyd med en tilværelse som trygded. Arbeidslivet er en viktig arena for utvikling og en mulighet for å øke sin egen kompetanse og selvtillit. Har selv vært noen runder i systemet, og vet at en arbeidsplass er noe å kjempe for!

Nei takk!

03. oktober, 2005

Gunhild

Jeg mener at det på mange måter er "lettere" å bli uføretrygded enn det var før. Med lettere tenker jeg ikke på det psykiske og fysiske som den utsatte gjennomgår, men i form av byråkratisk vei og en større aksept for dette i samfunnet. Fikk man en ondt som satt lenge i ville lege og lokalsamfunn "hjelpe" deg til å få en trygg plattform. Jeg er av den mening at dette kun er for en bjørnetjeneste å regne. Så lenge man kan, bør man stå i arbeid.

Uføretrygd, ja kanskje?

04. desember, 2005

Glenn

Jeg har selv vært lagt inn på psykriatisk etter å ha slitt mesteparten av livet med depresjon. Nå har dette utartet seg i sosialangst og jeg vet ikke om jeg vil tilbake i arbeid. Går på medisiner som hjelper mot depresjonene men ikke på den sosiale angsten som får meg til å svette så det renner nedover ansiktet. Legen har ikke klart å hjelpe meg med dette problemet og psykriatien er en vits.

Uføretrygd, ja takk?

09. september, 2006

jaja

Er det ikke sånn at det i dag er 70.000 registrerte arbeidsledige og ca 300.000 skjulte ledige som er på forskjellige trygder og at arbeidslivet ikke trenger mer enn ca 80% av tilgjengelig arbeidskraft i bra lønnede jobber som er medvirkende årsak til at folk trygder seg? Jeg har lest at gjennomsnittslønn for 2005 var 357.000,-. Jeg får 150.000,- utbetalt i trygd. Jeg ville gjerne hatt en gjennomsnittslønn istedenfor trygd og fått 8000,- mer pr mnd å rutte med. Men finnes det jobber? det står jo 70.000 på Aetat å bare tripper og ønsker seg ut i arbeidslivet, det vil jo bli vanskelig å få jobb for meg da eller? er det noen vits å gå skole nå? Jeg får jo sikkert ingen jobb etterpå alikevel da arbeidsgivere sikkert på hvert eneste jobbintervju velger noen andre enn meg som er minoritet, om jeg er godt norsktalende utenlandsk, transkjønnet eller annen type minoritet skal forbli usagt.

Uføretrygd, ja takk?

20. februar, 2007

Roid

Spre denne informasjonen ut til alle friske! Takk for god artikkel!

Uføretrygd, ja takk?

20. februar, 2007

Roid

Spre denne informasjonen ut til alle friske! Takk for god artikkel!

Uføretrygd, ja takk?

21. februar, 2007

TRINERT

Meget bra artikkel og er med på å ta vekk inntrykket av at mange velger uføretrygd som den letteste utvei, og kanskje på grunn av latskap. Kunnskap er makt og kunnskap må til folket.

Uføretrygd, ja takk?

21. februar, 2007

TRINERT

Meget bra artikkel og er med på å ta vekk inntrykket av at mange velger uføretrygd som den letteste utvei, og kanskje på grunn av latskap. Kunnskap er makt og kunnskap må til folket.

Uføretrygd, ja takk?

28. februar, 2007

ryggen

TANKER Jeg har så vondt, langt inne, i hjertet mitt et sted. Jeg strever hele tiden, - jeg finner ikke fred. Hvordan skal dette ende? Hvordan skal dette gå? Jeg orker ikke lenger, å ha det sånn som nå! Jeg var en aktiv mann, - med latteren på lur. Jeg stod på hele dagen, -nå er jeg bare sur. Jeg hadde mange venner, - vi fant på mye rart. Nå sitter jeg og venter, - vil noen ringe snart? Jeg har fått føle på meg - hva ensomhet vil si. De fleste har det travelt, - de finner ikke tid! Jeg vet jeg selv har ansvar, for mitt eget ve og vel. Men hvordan skal jeg klare å takle dette selv? Sammen er svaret sammen, Skal vi finne, den personen Her inne, han vil jeg Vinne!

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?