Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidslivstelefonen registrerer bransjene som innringere jobber i. Den bransjen som er høyest representert er offentlig virksomhet. Dette er ganske overraskende da det er de offentlige som har alle hjelpetiltakene innenfor rekkevidde. Så som at mange er IA-bedrifter og har intensjonsavtaler, de har arbeidslivssenterene, de har fagforeninger, de har vernetjeneste og de har personalkontor og orden på alt med kontrakter, lønn og oppsigelser.

Når det gjelder årsaken til at folk ringer Arbeidslivstelefonen så forteller den største gruppen innringere at de føler seg i konflikt med lederen sin og den nest største gruppen føler seg mobbet og trakassert av lederen sin - er det da store kommunikasjonsproblemer i det offentlige? Arbeidslivstelefonen mener dette er svært alvorlig, og det reiser en del tanker og spørsmål om lederrekruttering i dagens organisasjoner.

Hva forteller så de som ringer oss? Her er et eksempel. En kvinne på ca. 50 år har ringt flere ganger vedrørende store arbeidsmiljøproblemer. Hun har over flere år vært utsatt for alvorlig mobbing/trakassering fra leder. Det er spesielt tre ansatte som har vært utsatt, de har alle nå begynt i ny jobb innen samme kommune, men i et annet felt. De har forsøkt å ta opp saken med alle tenkelige instanser som tillitsvalgt, hovedverneombud, HMS og personalkontor uten å få hjelp. De har fått et brev fra personalkontoret hvor det står at saken anses som avsluttet siden de nå er i andre stillinger.

Forsker og psykolog Lars Glasø har vært i media og fortalt fra sin doktoravhandling om det emosjonelle samspillet mellom ledere og ansatte. Hans resultater fra forskningen er at lederen er den største og viktigste årsak til trivsel/vantrivsel, og dermed forutsetning for trivsel hos arbeidstakerne. Medarbeidere er ofte redde for å si hva de mener til sjefen av frykt for negative reaksjoner. Så når de opplever negative følelser overfor vedkommende, går det ofte utover trivselen på jobben. Lederne på sin side ser negative følelser overfor medarbeidere som en del av jobben, og lar ikke følelsene gå inn på seg.

Her er et annet eksemplar fra Arbeidslivstelefonen. En mann på ca. 30 år som arbeider på et trygdekontor. Forteller om kollega som blir mobbet og en arbeidsplass som er ute av kontroll. Baktalelser og mobbing av andre er daglig kost fra leder. Det er lite fokus på HMS, og ingen tør å si noe. En som gjorde det fikk brev om at han var uønsket i kommunen. Alle som har åpnet munnen har blitt mobbet ut av jobben. Trynetillegg og bekjentskaper er helt avgjørende for karriere. Det har vært gjort forsøk med Bedriftshelsetjenesten flere ganger, men ingenting skjer. Tillitsvalgte og verneombud fungerer ikke, men arbeider i spann med ledelsen. 

I følge en levekårsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå opplever tre av ti arbeidstakere ofte eller av og til konflikter mellom ledelse og ansatte. Fire av ti svarer at de blir møtt med uvilje fra leder hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene.

Det er slik at i all nedbemanning og omorganisering så finner man ofte folk til lederposisjoner internt og ikke nyrekrutterer. Det gir ikke større kunnskap om ledelse og mennesker at du har "pustet" i en bedrift i mange år. Kommunikasjon er ikke bare ord, vi kommuniserer med hverandre også via mimikk og via kroppsspråket. Den nonverbale kommunikasjonen utgjør 60-80 % av all kommunikasjon, og gir grobunn for tolkninger og fantasier. Dette er altså viktig å anerkjenne, og rekruttere ledere som behersker det i noen grad da kommunikasjonsproblemer kan få store konsekvenser i organisasjonen.


Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Gro A.

Det offentlige er nok en bedre arbeidsplass enn det jeg synes kommer frem i denne artikkelen. Jeg er redd for at statistikken kommer feil frem her, i og med at det nok er blant offentlige ansatte at dette tilbudet er mest kjent. Som Mathisen selv sier så er det de offentlige som har alle hjelpetiltak tilgjengelige, så også med Arbeidslivstelefonen.

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Reidar

Hei. En glimrende artikkel dette om problemer jeg også ser i det offentlige. Har liten sans for at ansiennitet skal være hovedkriterium for ansettelse av ledere, men syns nå også å se tegn til bedring i det offentlige på dette.

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Kjetil Johansen

Endelig noen som tar opp problemet rundt lederrekrutteringen i det offentlige. Jeg har alt for ofte møtt dårlige ledere i det offentlige, og selv tror jeg ikke dette kommer av lavere lønninger (sammenlignet med private opsjons- og bonusavtaler), men de prosessene som gjøres ved ansettelse av ny leder. At man finner "løsningen" innad i organisasjon gir fort en lite dynamisk og levende organisasjon der impulser utenfra blir bremset, og i verste fall holdt vekke.

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Stine

Javisst er det mange utfordringer blant ledere og kommunikasjon i det offentlige, men jeg tror mye av grunnen til at det er flest innringere fra det offentlige til Arbeidslivstelefonen også har noe med kommunikasjon av Arbeidslivstelefonen ut i det store. Jeg er helt sikker på at Arbeidslivstelefonen er mest kjent i det offentlige apparatet og dermed er det også flest brukere herfra. Allikevel betyr ikke dette at utfordringene i det offentlige er mindre, det betyr heller at det private nok også har lignende problemer...

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Hanne

Tror det nok er riktig at utfordringene også finnes i det private, spesielt med tanke på kommunikasjon. Samtidig er nok det offentlige en såpass stor virksomhet at det nok er større sjanse for at en arbeidsleder kan bli mislikt og baksnakket. Tallene fra Arbeidslivstelefonen er interessante, og jeg syns det bør blinke et lite rødt lys med tanke på at det er denne bransjen som vokser mest: Stadig flere arbeider i det offentlige.

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Kent O.

Vel, kommunikasjon har aldri vært enkelt i store organisasjoner. OG, med dagens stadig økning i offentlige prosjekter er det vel ingen overaskelse at det fort blir mye press og stress for alle lederne. Det hadde forresten vært et interessant tall: Hvor mange ledere finnes det i det offentlige?

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Silje

Her blir det meninger ja! Er fullstendig enig med Grace Mathisen i problemene som finnes i det offentlige... Lederrekrutteringen synes jeg bør bli "outsourcet" til private rekrutteringsselskaper. Disse vet hva de gjør, og jeg tror også dette ville hjulpet de generelle kommunikasjonsproblemene også. Kommunikasjonen jeg har opplevd i det offentlige har ofte vært tuftet på litt "det skal han/hun gjøre" men med lite/dårlige oppfølging.

Store organisasjoner et problem?

30. juni, 2006

Liv S.

Ser at noen her mener det offentlige kan gjemme seg bak det å være en stor organisasjon. Dette blir for enkelt. Store virksomheter kommer ofte ut med gode målinger for tilfredshet blant medarbeiderne. MEd gode muligheter for karriere og videre utvikling av egen kompetanse er de store virksomhetene en utfordring for gode arbeidstakere. Dessuten tror jeg mange føler en trygghet ved å være end del av et stort maskineri der flere tar ansvar for felles fremgang.

SV: Store organisasjoner et problem?

30. juni, 2006

Stig B.

Det stemmer at de store virksomhetene ofte kommer godt ut i medarbeiderundersøkelser. Men, jeg tror det er store forskjeller på å jobbe i en offentlig og privat virksomhet med tanke på rettningslinjer for kommunikasjon og lederrekruttering. Dessuten bør du kanskje lese den forrige artikkelen i denne spalten: Tull med nøkkeltall. Det er ikke nødvendgvis slik at gode rapporter med medarbeiderundersøkelser er så viktig. Her måles ofte gjennomsnittet, mens de som har problemer avvik. Det er disse som må fanges opp og gis mulighet til å si i fra om utfordringene som finnes.

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Hanne H.

Alt i alt er vel flertallet fornøyd med sin arbeidsplass også i det offentlige? Men, de som ikke trives må også bli hørt og synes denne artikkelen følger godt opp den forrige med "Tull med nøkkeltall". Jeg kjenner meg igjen i noen av eksemplene, og kan dessverre si at jeg har erfart lignende der jeg jobber. Det som da er viktig er lederen: Hun/han må ta ansvar å skape kommunikasjon blant medarbeiderne slik at misforståelser o.l. blir oppklart.

Problemer i det offentlige?

30. juni, 2006

Arvid

Jeg er redd mange ser på det offentlige som et stort byråkratisk apparat, der selv de ansatte blir sendt mellom ulike avdelinger for å komme frem med sine klager. Slik opplever ikke jeg min arbeidsplass. Dagens arbeidsplass i det offentlige er fylt med utfordrende oppgaver der jeg får fullt utnyttet min kompetanse og utdanning. Arbeidsmiljøet er flott med flere sosiale tilstelninger og jeg tror de fleste føler seg inkludert her. Når Arbeidslivstelefonen allikevel har mange innringere fra det offentlige, støtter jeg de som sier at dette kommer av at ansatte i det offentlige nok er mer opplyste om denne tjenesten.

Lederrekruttering og kommunikasjonsproblemer i det offentlige?

05. juli, 2006

Hanne

Dette var en meget offensiv artikkel, og det ser også ut til at man har dekning for de påstander som blir ytret. Jeg er allikevel usikker på om kommunikasjonsproblemer kun oppstår i det offentlige? At man i Arbeidslivstelefonen har opplevd et flertall innringere fra det offentlige kan være en følge av at det offentlige har fått mest informasjon om denne tjenesten?

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?