Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Trenger vi en likelønnsdebatt?

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Norge har fortsatt et betydelig likelønnsproblem. Til tross for utdanningsrevolusjonen tjener kvinner bare 85 prosent av mannens lønn per time.

Ofte når jeg snakker med unge mennesker om likelønn, skjer følgende: De stiller de seg tvilende til påstanden om at det er forskjell på lønnen til menn og kvinner i Norge i dag.

De vet at kvinner får bedre karakterer enn menn.
De vet at kvinnene er i flertall på høgskoler og universiteter.
Hvorfor skulle da kvinner være dårligere betalt?

Men selv i 2007 – mange tiår etter de første kravene om likelønn kom – ser statistikken dyster ut. Kvinner tar utdanning og flokker ut på arbeidsmarkedet som aldri før. Likevel står lønnsgapet mellom kvinner og menn stille på rundt 15 prosent.

Når jeg viser til dette tallet, er de fleste jeg snakker med enige: Vi trenger gode, konkrete tiltak for å snu situasjonen. Regjeringen har gitt Likelønnskommisjonen oppdraget. Vi skal arbeide frem til 1. mars 2008 med å kartlegge situasjonen, innhente erfaringer fra andre land og til slutt foreslå tiltak som kan bidra til at lønn ikke lengre skal bestemmes av kjønn.

Hvorfor tjener kvinnermindre enn menn? Hvilke mekanismer ligger bak lønnsforskjellene? Dette vet vi en del om. Vi vet at lønnsforskjellene stort sett ikke oppstår fordi arbeidsgiverne belønner menn høyere enn kvinner innenfor én og samme stilling, selv om det finnes eksempler på det også.

Nei, svaret på likelønnsspørsmålet finnes til dels i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Kvinner og menn arbeider i ulike yrker, sektorer og bransjer. Lønnsforskjellene følger kjønnsdelingen i utdanning og i arbeidsmarkedet. Og kvinnedominerte yrker gir rett og slett dårligere betalt enn yrker dominert av menn, selv om det er snakk om arbeidstakere med like lang utdannelse og like lang ansiennitet.

Det klassiske eksemplet finner vi når en sykepleier med høy kompetanse, stort ansvar og belastende arbeidssituasjon lønnes vesentlig lavere enn en ingeniør med omtrent like krevende arbeidsoppgaver.

Men også innenfor yrker er det forskjell på menn og kvinner. Menn klatrer fortere og oftere til høyere stillinger enn kvinner, noe som også gir utslag i høyere lønn for menn.

Hvordan kan dette lønnsgapet lukkes? Det er det Likelønnskommisjonen nå skal diskutere. Og vi vil gjerne ha med hele befolkningen i diskusjonen. Vi har tro på dialog som det beste virkemidlet for å komme frem til gode forslag.

De ti største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene deltar allerede i Likelønnskommisjonens arbeid gjennom en rådgivende referansegruppe. Likelønnskommisjonen ønsker også dialog med lønnsmottagere flest, og har derfor åpnet for muligheten til å gi innspill til Likelønnskommisjonen gjennom vår nettside www.likelonn.no

Har du tanker om hvorfor kjønn fortsatt bestemmer lønn, selv i 2007? Logg på nettsiden vår og send inn ditt innspill. Her finner du også informasjon om program og påmelding til et åpent seminar om likelønn som arrangeres 26. mars. Tittelen på seminaret er ”Fortjener kvinner bedre lønn – og har vi råd til å gi dem det?”

Jeg håper at akkurat du lar deg engasjere av dette spørsmålet – og blir med i likelønnsdebatten.

Hvorfor? Fordi vi ikke lengre kan godta at vi har et arbeidsliv hvor kvinnelig arbeidskraft verdsettes lavere enn menns.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Odd

Jeg vil si forskjellene i bransjene er for store til at fullstendig likelønn kan oppnås. Kanskje er det et problem at menn velger de lukrative yrkene, men jeg tror ikke det er noe de har monopol på. Kvinner har de samme mulighetene som menn og jeg velger å tro at det ikke er diskriminering som gjør at menn blir ledere.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Ruth

Jeg vil si forskjellene i bransjene er for store til at fullstendig likelønn kan oppnås. Kanskje er det et problem at menn velger de lukrative yrkene, men jeg tror ikke det er noe de har monopol på. Kvinner har de samme mulighetene som menn og jeg velger å tro at det ikke er diskriminering som gjør at menn blir ledere.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Fredrik A.

Det blir fort mange spørsmål av en slik kronikk, og jeg har et: Tjener ikke menn og kvinner i samme yrke/stilling likt? Jeg har vanskelig for å tro at mannlige sykepleiere tjener mer enn sine kvinnelige kolleger.

Faktorer som bestemmer lønn

19. januar, 2007

Thora Gran

Man kan sjekke om man er underbetalt på mininntekt.no. Der legger man inn info om yrke, erfaring, alder etc og får ut hvilken lønn andre som deg har. Gikk opp 4000 kr i lønn bare basert på dette. Interessant nok tjener jeg nesten 6000 kr mindre fordi jeg bor i vest-agder, ifølge samme tjeneste. Det er jo like urettferdig det?

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Silje

Dette må man ta tak i!! De lave lønningene (relativt sett) skal ikke hindre kvinner fra å velge omsorgsyrker. Kvinner er i flertall på alle høyere utdanninger (utenom realfagsyrker?), og jeg håper at dette vil sette spor innen kort tid.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

BjørnO

Den ujevne lønnen kan skyldes at vi fremdeles har noe hengende igjen av mor-far-rollen, der far er ute å tjener mens mor passer barn og hjem. En slik pause gjør det vanskelig for en mor med flere år i hjemme å kreve samme lønn som en far med mange år med pendlerjobb og hyppig møteaktivitet.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Linn

Hei. Jeg har lest alle de tidligere artiklene i serien om likelønn, og syns det er kjempepositivt med dette arbeidet. Gleder meg til 1. mars 2008 allerede, og har tipset min sjef om seminaret ;)

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Jensen

Er det så galt at det er forskjell i lønn mellom yrkene? Ingeniørene er i langt større grad utsatt for svingninger i økonomien og dermed også ledigang. En sykepleier med fast jobb ved sitt lokale sykehus har en langt større trygghet og sikkerhet i sin stilling. Er det dette som kompenserer for den lavere lønnen?

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Reidar...

Monopol skaper dårligere forhold for forbrukerne. I dette tilfellet er monopolet staten, som ansetter innen det offentlige, og forbrukerne er de kvinnelige sykepleierne som søker arbeid. De har ikke mange alternativene annet enn norske sykehus, og ergo presser staten lønningene ned. I motsatt tilfellet har ingeniørene flust med konkurranse, også utenfor Norges landegrenser med jobbtilbud fra store og små. Når flere ønsker samme arbeidskraft øker også lønningene.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Simen

Jensen, det er for enkelt. Arbeidet som sykepleiere gjør er ofte like krevende som en ingeniør som sitter dagevis foran en pc å driver vedlikeholdsarbeid ved papirmøllen. I tillegg er skiftordningen en større utfordring en ni til fire jobben som ingeniører har. Som et siste argument i denne debatten: Også innen psykiatri og hjemmepleierne er det flertall av kvinner som arbeider med vanskeligstilte mennesker… Dette er krevende arbeid som har lang utdannelse, men allikevel lavere lønn. Hvorfor?

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Janne

Dette seminaret må jeg få med meg. Kjempeflotte temaer, og debatten om ”kvinner selv velger lave lønninger” tror jeg er et viktig spørsmål. Er det tryggheten som gjør at kvinner velger ”offentlige” yrker etter endt videregående? Eller er det interessen for mennesker som gjør at vi alle vil arbeide med syke og gamle? :)

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

OleBrumm

Har vi egentlig råd til å betale kvinner mer i lønn? Det er et betimelig spørsmål ettersom de fleste kvinner arbeider i det offentlige, og det er sjeldent en politiker lar sjansen gå fra seg til å fortelle at budsjettene er stramme. ”Det dreier om prioriteringer…skal vi heller legge ned barnehagen, øke momsen eller kanskje si opp halvparten og gi resten det dobbelte i lønn?”

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

AtleA

Kvinner velger nok ikke yrker etter lønningsposen, men det tror jeg derimot menn gjør… og derfor er det store forskjeller i lønn fremdeles. Dessuten tror jeg menn i større grad arbeider mer når noen vifter med høyere lønn, bonuser og andre frynsegoder.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

Kari

Morsomme tanker OleBrumm, men lite sannsynlig at vi hører noen politikere si det i nærmeste fremtid? Likelønn lar seg gjøre innenfor bransjene, men forskjellene mellom bransjene er vanskeligere å få bukt med.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

19. januar, 2007

STig

Det er som Thora sier flere grunner til forskjellige lønninger. Geografi, konkurranse, monopol, kjønn, alder, kompetanse... lista er lang, men så lenge man føler arbeidet gir ok betalt syns jeg det kan være greit nok...

Trenger vi en likelønnsdebatt?

23. januar, 2007

Sigve

La oss si det var motsatt... Hadde mannen noen gang godtatt det? Neppe, og hvorfor skal da kvinnen godta det? Støtter fult og helt denne kampen for likelønn. Utfordringene er mange, men jeg tror (og håper) at Likelønnskommisjonen kan komme frem med noen gode ideer og et og annet kompromiss.

Trenger vi en likelønnsdebatt?

16. februar, 2007

Rolf-Thore Johansen

Vi kan gjerne drøfte spørsmålet, men meg bekjent tjener jenter nøyaktig det samme som gutta, hvor samme arbeide(stilling) utføres. Våre siv.ing, ingeniører og håndverkere har samme lønn for samme stilling/arbeide. Det er imidlertid slik at jentene ofte velger kortere arbeidstid, fordi de følger og påtar seg ansvar for "husholdningen". For denne innsatsen, hvor barneoppdragelse og tilsyn også inngår, kunne de kanskje oppebære "samfunnslønn"? Kostnadene til rehabilitering av ungdommer som faller ut av "normalen" og påfører samfunnet kostnader, kunne vært redusert ytterligere ved at den dyktigste i barne- og ungdomsoppdragelse, fikk anledning til å bidra med oppdragelse ;-)

Trenger vi en likelønnsdebatt?

16. februar, 2007

Lene

Jeg leste kommentaren din i dag Rolf-Thore, og jeg er sikker på at det er mange MENN som er enig med deg. Men, menn... vi kvinner er ikke bare til for barn og hjem, vi ønsker også en spennende karriere med utfordringer på en strak arm. På samme måte som kvinner kan bidra mer i arbeidslivet (og bli lønnet på lik linje i samme stilling), kan også menn bidra mer på hjemmefronten. Jeg er sikker på at menn har like gode evner som forelder som kvinnene har det, og jeg er helt sikker på at menn er (minst) like gode i oppvasken og matlagingen... Et lite hjertesukk...

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?