Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hvor ærlig bør man være?

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

En innringer fortalte nylig at hun hadde fått en telefon fra NAV, der de orienterte om at utbetaling av sykepenger vil bli stoppet fordi årsaken til fraværet skyldes en arbeidskonflikt. Legen hennes hadde vært ærlig og ført opp dette på sykmeldingsskjemaet. 

I lov om folketrygd § 8-4. står det at Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en  funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Hva som er sosiale problemer listes opp under kapittel Z i ICPC-2 kodekortet som man finner på www.kith.no. I bruksanvisningen til kodekortet står det bl.a. ”Ikke alle koder gir grunnlag for rett til  sykepenger selv om de kan være konsultasjonsgrunn, se for eksempel kap. Z”. Kode Z05 heter ”Problem arbeidsforhold/yrke.” 

Vi er alle avhengig av inntekt av en eller annen form. Når vi blir syke og ikke kan jobbe er det sykepenger som skal sørge for økonomisk trygghet. Men hvis vi blir syke av jobben kan vi risikere å  miste sykepengene. Vi kan risikere å få kode Z01 ”Problem økonomi/ fattigdom”, som heller ikke gir rett til sykepenger.

Heldigvis har de fleste av oss fastleger som ser dette problemet, og velger en diagnose som sikrer  den sykemeldte sykepenger. Problemer på arbeidsplassen skjules på denne måten av andre  diagnoser, og det blir vanskelig å måle hvor stort dette problemet er. Uten statistikk er det også vanskelig å påvirke det offentlige slik at det satses på de riktige områdene. 

Det er viktig å ha regler slik at de offentlige midlene blir fordelt på riktig måte, men når reglene blir slik  at de legger opp til å skjule et så viktig problem som Z05 bør noe gripe inn. Når innringere forteller om Z05 gjør jeg dem oppmerksom på problemet rundt dette. Mange reagerer på at det er slik. Dette er  virkeligheten, og den må vi forholde oss til.

Utfordringen fra Arbeidslivstelefonen går til lovmakerene; se på dette regelverket i lyset av det fokuset vi har på arbeidsmiljøet i disse IA-tider.


Hvor ærlig bør man være?

06. juni, 2007

Lisbeth

Slike historier engasjerer meg! Dette er ruskende galt, og må gjøres noe med fra myndighetenes side. Det kan ikke være slik at legene tvinges til å feilregistrere sykdommer for at deres pasienter skal kunne være syke uten økonomiske tap. Sykefraværsordningen gir oss alle sikkerhet, og dette må gjøres noe med.

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Roar

Jeg skjønner godt at du blir frustrert av dette Lisbeth, og selv holder jeg også lag med Martin og Arbeidslivstelefonen i dette: Her må lovmakerne gjøre en bedre jobb. Spesielt med dagens IA-ordning.

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Stig

Dette virker lite inkluderende for meg, og i verste fall kan man se for seg at de som føler seg dårlig behandlet på jobben tvinges tilbake til arbeidsplassen sin for så senere å få en mer alvorlig diagnose. Farlig...

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Anne

Jeg skjønner ikke helt at dette kan ha vært en regel som ingen andre har tatt tak i. Tenk så mye statistikk som kan være feil. Kan man ved å tillate folk å være syke, få en bedre fordeling av hva psykisk syke faktisk lider av? Jeg går ut i fra at man i de fleste tilfeller diagnoserer pasientene sine som psykisk utslitte/utbrente e.l. for å sikre han/hun sine rettmessige sykepenger?

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Jensen

Det er greit at dette kommer frem i lyset nå, men jeg håper at legen som var ærlig nå i ettertid får muligheten til å endre sin diagnose? Utrolig vondt hvis man i tillegg til å være syk også må uroe seg over sin økonomiske bærekraft. Dette kan ikke dagens arbeidsliv/samfunn gå god for!

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Magda

Jeg ser problemet, men så har vi alle som ikke går på jobb når de ikke får det som de vil, furter, er sinte og uenige med sjefen osv. Jeg har sett mye av det, og det er IKKE sykdom. Litt motgang må vi tåle. Men det er helt klart gråsoner..

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Beate

Bra med mange engasjerte lesere, og det er vel ingen tvil om hva de fleste mener. Hvordan kan man legge press på for å få gjennom en slik endring? Det vil jo kanskje se ut som en utvidelse av sykepengeordningen, men i realitet gir det jo kun muligheten for legene til å være ærlige - og det er da bra! Jeg har forøvrig aldri hørt om noe lignende før, men jo... jeg kjenner til tilfeller der man er sykemeldt pga forhold på jobben.

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Sigrunn

Legene har et kjempeansvar både på medmenneskelig, samfunnsmessig og fysisk plan. Deres rolle i sykelønnsordningen er helt essensiell, og det er den informasjonen disse gir som blir brukt for senere tiltak. Derfor må vi legge til rette for sannferdig rapportering. Ikke denne litt gråsone-aktiviteten.

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Påål

Jeg vet ikke om så mange leger ser på dette som gråsone-aktivitet. Deres hovedfokus er å få en frisk pasient, og det blir man fortere dersom man slipper å uroe seg for penger.

Hvor ærlig bør man være?

07. juni, 2007

Åsmund

Hei alle. Dette kan da ikke stemme? Det bør jo legges opp til at man kan være ærlige om sykdomsårsak når man kommer til sin lege? For meg virker dette som en byråkratisk bestemmelse som ikke hører til virkeligheten.

Hvor ærlig bør man være?

25. juni, 2007

Dag

Dette er rett og slett sjokkerende. Dette setter jo opp et skille mellom det å være psykisk og fysisk syk. Hvor det å være psykisk syk/depresjon pga forhold på jobben ikke teller for å få rett til sykepenger. Du tvinges altså tilbake på jobb, og blir kanskje enda dårligere. Hva sto det på sykemeldingen til Kjell Magne Bondevik, når han tok en "Bondevik"? det lurer jeg på men han var vel borte lenger enn en måned?

Hvor ærlig bør man være?

25. juni, 2007

Dag

Dette er rett og slett sjokkerende. Dette setter jo opp et skille mellom det å være psykisk og fysisk syk. Hvor det å være psykisk syk/depresjon pga forhold på jobben ikke teller for å få rett til sykepenger. Du tvinges altså tilbake på jobb, og blir kanskje enda dårligere. Hva sto det på sykemeldingen til Kjell Magne Bondevik, når han tok en "Bondevik"? det lurer jeg på, FOR han var vel borte lenger enn en måned?

Hvor ærlig bør man være? IA avtalens bivirkninger

26. juni, 2007

Svein Hanssen

NAV sendte varsel om stans i sykepenger til en arbeidstaker, som var sykmeldt pga ledertrakassering. I møtet med NAV ble vedkommende fortalt at all psykisk sykdom som er utløst i arbeidssituasjonen defineres av etaten som en arbeidskonflikt, Z05. NAV hadde dessuten innhentet uttalelse fra arbeidsgiver, som fastslo at det var en arbeidskonflikt uten å kjenne til sykmeldingsdiagnose. NAV har så stort fokus på å redusere sykefraværet at de sammen med arbeidsgiver nå ser potensielle trygdemisbrukere i samtlige sykmeldte arbeidstakere. IA arbeidet fokuserer på den enkelte sårbare ansatte isteden for å se på arbeidsmiljøet som produserer sykdom. Ved ledertrakassering (vel 50 % utøves av leder) blir dialogplikten i arbeidsmiljøloven en legitimering av fortsatt ledertrakassering av sykmeldte arbeidstakere. Var det intensjonen?

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?