Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Heidi Grande Røys: Likelønn meir enn lokale tillegg

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Heidi Grande Røys: Likelønn meir enn lokale tillegg

- Eg vil ikkje utelukke at det kan verte teke initiativ til å vurdere særskilte lyft av kvinnedominerte yrke, skriver fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Likelønnsstafetten er en serie intervjuer der aktører i politikken, media, organisasjoner, akademia og næringslivet utfordres til å svare på spørsmål om likelønnsgapet. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

- Som politisk ansvarleg for det statlege arbeidsgjevarområdet tek eg i mot stafettpinnen i artikkelserien om likelønn med glede.

- Eg fikk stafettpinnen av Christl Kvam i Akademikarane, som seier at staten som arbeidsgjevar er den verste fienden av likelønn fordi ein stor del av lønnstillegga i staten vert gjevne sentralt. For å underbygge dette trekkjer ho fram døme der kvinner har kome godt ut av lokale forhandlingar.

Grande Røys påpeker at mens kvinner i staten tjener vel 90 prosent av hva menn i staten gjør, er forskjellene større i industrien der kvinnelige funksjonærer tjener kun 78 prosent av hva sine mannlige kollegaer gjør.

- Å diskutere eit komplekst tema med enkle døme er ikkje ei debattform som fører oss nærare likelønnsmålet.

Da er det bedre å se på de store skillene mellom manns- og kvinnedominerte yrker, og de forskjeller i forventning som stilles ifølge Jorun Solheim fra ISF. Også LO-leder Roar Flåthen er inne på det samme når han trekker frem et kjønnsdelt arbeidsmarked og dårlig arbeidsfordeling i hjemmet.

Spesielle løft av kvinnelønn fra sentralt hold vil sprenge rammene for lønnsoppgjøret, og må derfor inneholde en omfordeling fra menn til kvinner.

- Norsk lov seier at: "kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi". Det er ikkje omfattande brot på norsk lov som er årsak til at kvinner tener mindre enn menn. Det er sjølve samfunnsstrukturen vi må gjere noko med.

Den skjeve fordelingen av arbeidet i hjemmet gjør det vanskeligere for kvinner og prioritere jobb og karriere i like mange tilfeller som menn. Når menn og kvinner står likt i omsorgsansvaret hjemme, vil de kunne tilby sin arbeidskraft på like vilkår i jobb.

- Kanskje er ein grunn til at kvinner lett vel offentlig sektor som arbeidsplass at aksepten for denne typen fråvær er større der enn i privat sektor? Truleg vil aksepten for den typen fråvær verte større i privat sektor når menn og kvinner stiller meir likt i omsorgsansvar heime. Då vil kvinner i større grad òg kunne velje privat sektor som arbeidsplass og slik bryte med ein del av den kjønnsdelte arbeidsmarknaden vi har i dag.

Heidi Grande Røys sender stafettpinnen videre til NHO-direktør Finn Bergesen jr.

Absentia.no presenterer utdrag av intervjuene i Likelønnsstafetten i samarbeid med likelonn.no.


Legg til kommentar

04. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?