Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Finn Bergesen jr.: Kjønn - ingen begrunnelse for ulik lønn

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

- Det foreligger heldigvis ikke informasjon som viser at det er systematisk forfordeling av kvinner i forhold til menn når det gjelder lønn i vår sektor, skriver Finn Bergesen jr., administrerende direktør i NHO.

Likelønnsstafetten er en serie intervjuer der aktører i politikken, media, organisasjoner, akademia og næringslivet utfordres til å svare på spørsmål om likelønnsgapet. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

- Som administrerende direktør i NHO er jeg naturligvis opptatt av de likelønnsutfordringer som finnes i vår del av arbeidsmarkedet. Jeg er for flere kvinner i styrer og ledelse i bedriftene, og jeg er i mot at kjønn skal være begrunnelse for ulik lønn. Det foreligger heldigvis ikke informasjon som viser at det er systematisk forfordeling av kvinner i forhold til menn når det gjelder lønn i vår sektor. Men det betyr ikke at det ikke finnes forskjeller i forhold til andre sektorer.

Finn Bergesen jr. tar utgangspunkt i tre former for diskriminering: 1. Direkte diskriminering, 2. Stillingsdiskriminering og 3. Verdsettingsdiskriminering.

1. Direkte diskriminering er til stede når likt arbeid lønnes ulikt hos samme arbeidsgiver. Det er svært lite som tyder på at dette forekommer innenfor NHO-området hva enten det gjelder kollektive eller individuelle avtaler.

2. Stillingsdiskriminering innebærer at kvinner systematisk forfordeles når det gjelder de best betalte stillingene. Og statistikken over yrkesfordeling og lønn viser at ledernivåene og de best betalte stillingene domineres av menn. En åpenbar grunn er dette: Rekrutteringsgrunnlaget domineres av menn. Andelen kvinner i NHO-bedriftene er bare 25 prosent. Menn er systematisk eldre og har fortsatt som gruppe høyere utdanning og lengre yrkeserfaring.

Bergesen understreker imidlertid at dette vil bli mer likestilt i fremtiden ettersom det nå er flere kvinner enn menn som starter på en høyere utdanning.

3. Verdsettingsdiskriminering. Dette gjelder når typiske kvinnearbeidsplasser verdsettes lavere enn typiske mannsjobber. I NHO er det få kvinnedominerte områder. Et av dem er reiseliv. 63 prosent av de ansatte i dette forhandlingsområde er kvinner. Gjennomsnittlig lønnsnivå er vel 80 prosent av industrien.

Ifølge Bergesen er det flere grunner til dette: Lav gjennomsnittsalder, høy turnover og høy andel ufaglærte gjør at ansatte innen reiseliv har lavere lønn enn ansatte i industrien.

Bergesen understreker at forskjellene blant offentlig ansatte sykepleier og privat ansatte ingeniører er et resultat av ulike konkurransevilkår om kompetansen.

- Jeg er overbevist om at i den grad store kvinnedominert yrker ikke oppnår likeverdig lønn med tilsvarende mannsdominerte grupper, så skyldes det først og fremst ulike belønningssystemer i offentlig og privat sektor. Dersom de ansatte i offentlig sektor vil sammenligne seg med de best betalte i privat sektor må det offentlige lønnsregulativet avskaffes. Dersom vi virkelig vil fjerne de siste restene av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn må lønnsdannelsen i offentlig sektor tilnærmes privat sektor.

Finn Bergesen jr. sender stafettpinnen videre til Manuela Ramin Osmundsen i Barne- og likestillingsdepartementet.

Absentia.no presenterer utdrag av intervjuene i Likelønnsstafetten i samarbeid med likelonn.no.


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?