Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nulltoleranse for mobbing

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

I vårt forrige nyhetsbrev oppfordret vi alle arbeidsplasser til å sette det psykososiale arbeidsmiljøet på dagsorden. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om vern mot utilbørlig opptreden og ivaretakelse av ansattes verdighet og integritet, jf. AML § 4-3 (3) og § 4- 3 (1).

I november holdt Jobbing uten mobbing, et prosjekt i regi av Arbeidstilsynet, en nasjonal konferanse om mobbing i Oslo. På konferansen fikk man innsikt i metoder og verktøy for å forebygge og håndtere mobbing, trakassering og diskriminering.

Mobbing i arbeidslivet dreier seg om situasjoner på arbeidsplassen der en person over lengre tid føler seg utsatt for negativ behandling av en eller flere andre personer på en slik måte at han eller hun ikke klarer å forsvare seg mot disse handlingene.

Det er viktig å få etablert egne prosedyrer for håndtering av konflikter og mobbesaker. Noe av det budskapet Arbeidslivstelefonen formidler er at det alltid vil være lettere å forebygge enn å behandle, også når det gjelder arbeidsmiljøet. For å forebygge mobbing er det viktig å arbeide systematisk for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Jobbing uten mobbing har i samarbeid med fagpersoner, partene i arbeidslivet og sentrale HMS-aktører utarbeidet ulike hefter og notater som kan brukes som kunnskapsgrunnlag og verktøy i arbeidet mot mobbing. Et eksempel på dette er hjelpemiddelet Tiltakstrappa, som er en handlingsplan i form av en tretrinns tiltakstrapp.

Tiltakstrappa viser ulike trinn i utvikling av mobbing og trakassering og hvilke verktøy/ metoder arbeidsgiver bør benytte i de ulike fasene. Målet med tiltakstrappa er å gi arbeidsplassen, og deres HMS-hjelpere, et verktøy for å gjøre et vanskelig tema som mobbing og konflikter håndterbart.

Du kan lese mer om mobbing i arbeidslivet og hvordan dette kan håndteres på www.jobbingutenmobbing.no

Arbeidslivstelefonen ønsker å slå et slag for at vi nå får gjennomført nulltoleranse for mobbing på alle arbeidsplasser!


Nulltoleranse for mobbing

14. desember, 2007

Arvid

Tiltakstrappen er jeg godt kjent med som en god rutine for å gjøre noe med mobbing på arbeidsplassen. Den kan anbefales for andre arbeidsplasser.

Nulltoleranse for mobbing

14. desember, 2007

Lisbeth

Selvfølgelig må man arbeide for nulltolleranse for mobbing, men hvorfor er dette noe vi sliter med ennå? Vi har jobbet med dette i flere år, men allikevel er problemet der. Det jeg mener er at det kanskje ikke er nok med planer og gode hensikter, men at vi kanskje burde gi strenge straffer for de som også mobber. Hva skjer med mobberne på arbeidsplassene? Mister de jobben eller er det nok med en kort reprimande? Hva sier Tiltakstrappen om dette?

Nulltoleranse for mobbing

14. desember, 2007

Geir

Jobbing uten mobbing er et kjempeinitiativ. Setter fokus på viktig sak, og godt å se at Arbeidslivstelefonen også minner oss på dette. Godt holdningsarbeid skjer på grasrota og er noe vi alle må gi. Vær et forbilde og grip inn der du ser det skjer.

Nulltoleranse for mobbing

14. desember, 2007

Tom

Interessant artikkel som alltid. Vet ikke om det var så mye nytt denne gangen, men uansett flott med fokus på jobbing uten mobbing og tiltakstrappa. Også enig i at dette er noe vi alle kan gjøre noe med (omtrent som klimakrisen som driver for tiden...), og det er noe vi bør gjøre noe med. Selv om det er slitsomt og vondt og gripe inn, er likegyldighet enda verre. Ta ansvar!

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?