Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Manuela Ramin-Osmundsen: Kjønn og lønn

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

- 16.06.06 ble Likelønnskommisjonen satt ned. I etterkant av det kan jeg konstantere to ting: mange venter spent på rapporten og engasjementet og debatten er høyst levende. Likestilling er fremdeles en viktig, tung og krevende agenda, skriver barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

Likelønnsstafetten er en serie intervjuer der aktører i politikken, media, organisasjoner, akademia og næringslivet utfordres til å svare på spørsmål om likelønnsgapet. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

Siden starten av Likelønnsstafetten for et halvt år siden er 15 beslutningstakere i norsk samfunnsliv blitt utfordret et kjernespørsmål i kampen for likestilling mellom kjønnene: Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn? Og hva kan gjøres for å lukke lønnsgapet?

Ramin-Osmundsen mener det er viktig å inkludere et mangfold av stemmer når man skal prøve å finne årsaken bak forskjellene i lønn blant kvinner og menn.

- Folk engasjerer seg i debatten fordi spørsmålet om kjønn og lønn angår dem i deres hverdag. Når kvinner i gjennomsnitt tjener seksti tusen kroner mindre enn menn per år, da merkes det på lommeboka. Det handler om økonomisk frihet og velferd for den enkelte.

- Lønnsforskjellene handler også om respekt og verdsetting. Kvinner som tar høyere utdanning får i dag ikke like god uttelling for årene på skolebenken som menn. Kvinnelige ledere tjener mindre enn mannlige ledere. Dette er en urettferdighet vi ikke kan leve med hvis vi ønsker å kalle oss et likestilt samfunn.

Ramin-Osmundsen peker spesielt på tre hovedutfordringer som har blitt gjentatt i løpet av Likelønnsstafetten:
- Likelønnsspørsmålet har vært på dagsorden i flere tiår. Årsakene er flere og til dels komplekse. At kvinner i større grad enn menn arbeider deltid, kan spille inn. At mødre tar ut lengre fødselspermisjon enn menn er en annen side at dette spørsmålet. At det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt, har også betydning. Å rette opp ulikelønn vil derfor ikke være gjort over natten. For å få likelønnen på plass er det snakk om å arbeide for en endring av de store, tunge strukturene i norsk arbeidsliv.

Regjeringen opprettet Likelønnskommisjonen for å få økt kunnskap om lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Deres utredning er nå snart klar.

- Anne Enger og hennes kolleger i Likelønnskommisjonen er nå inne i siste fase av sitt arbeid. Jeg ønsker dem lykke til i innspurten, og ser frem til å motta gode og gjennomtenkte forslag fra kommisjonen neste år. Likelønnskommisjonens arbeid vil danne grunnlag for en bred høring av saken fram mot høsten 2008.

Absentia.no presenterer utdrag av intervjuene i Likelønnsstafetten i samarbeid med likelonn.no.


Legg til kommentar

04. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?