Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Verdens helseorganisasjon anslo i 2003 at psykiske lidelser står for ca. 20 % av sykdomsbelastningen på europeisk økonomi. Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting fra arbeidslivet. Psykiske lidelser/problemer ligger bl.a. bak hver 4. nye som blir innvilget uføreytelse. Dette er bekymringsfullt.

Regjeringen har som mål å hindre utstøting fra arbeidslivet og å lette inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser. I den forbindelse er det laget en egen Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Regjeringen ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at alle tjenester og tiltak skal legge til rette for dette så langt det er mulig.

Arbeidslivstelefonen får flere henvendelser fra personer som er trygdet, men som ønsker å være i arbeid. Vi ser det som svært positivt at det nå foreligger en Nasjonal strategiplanen for arbeid og psykisk helse. Strategien vil bli et viktig verktøy for de som ønsker å komme tilbake i arbeidslivet.

Strategiplanen for arbeid og psykisk helse skal styrke brobyggingen som foregår mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsesektoren. Strategiplanen skal supplere øvrig innsats, tiltak og tjenester som skal bidra til at alle som ønsker det, kommer i arbeid og fastholder tilknytningen til arbeidslivet. Planen må bl.a. sees i nær sammenheng med Iaavtalen om et inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølgingen.

Målet med strategien er å hindre utstøting fra arbeidslivet og lette inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser. Et av de sentrale områdene i strategien er oppfølging og veiledning for at den enkelte skal lykkes med å mestre utfordringene vedkommende møter i arbeidslivet.

Regjeringen legger i denne strategien til rette for at mennesker med psykiske lidelser lettere skal nyttiggjøre seg av sin arbeidsevne. De representerer en betydelig ressurs som samfunnet går glipp av. En psykisk lidelse er ikke statisk, ingen mennesker er bare syk. En meningsfull hverdag er et av de mest grunnleggende behov for alle mennesker, og for mange innebærer det å ha et arbeid å gå til.

Arbeidslivstelefonen mener at strategiplanen inneholder mange gode tiltak, og håper vi etter hvert vil se resultater fra disse tiltakene.


Hvordan skal dette følges opp?

07. februar, 2008

Gerd

Gode intensjoner i dette, men det blir spennende å se hvordan det vil bli brukt i praksis. En ting er at man ønsker oppfølging og veiledning av psykisk syke i arbeidslivet, men hvem skal gjøre dette? Er det den enkelte arbeidsgiver, mellomleder eller en offentlig instans? Selv om jeg er litt pessimistisk mtp gjennomføringen, er strategiplanen uansett velkommen. Nå gjelder det "bare" å følge opp :)

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

19. februar, 2008

Heidi

Ja det er mangel på oppfølging som har vært problemet for mange som jobber med dette. Hvem skal ha ansvaret for dette? Flott at dere tar opp denne saken.

Legg til kommentar

20. februar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?