Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tilrettelegging for ansatte

HSHs IA-tips

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH representerer virksomheter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning, helse og reiseliv.Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har omlag 12 300 medlemsvirksomheter.

Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Alle arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller liknende. Arbeidsgiver skal, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne beholde eller få et passende arbeid.  Tilretteleggingsplikten kan oppleves som vanskelig for enkelte arbeidsgivere. Mange er usikre på hvor langt den strekker seg og hva som kreves av tilrettelegging for de ansatte på arbeidsplassen. Derfor har Arbeidstilsynet nå utarbeidet et faktaark som forklarer mer om tilretteleggingsplikten.  HSH anbefaler at du som arbeidsgiver gjør deg kjent med denne informasjonen og bruker denne i oppfølging av ansatte som er sykmeldte eller som står i fare for å bli det. 
 
Arbeidstakers medvirkningsplikt
 
På samme måte som arbeidsgiver plikter å tilrettelegge, så plikter arbeidstaker å medvirke aktivt sammen med arbeidsgiver for å finne egnede tilretteleggingstiltak. At arbeidstakeren er involvert i dette er en forutsetning for at tiltakene skal være målrettede. Vi er avhengig av å ha en god dialog mellom leder og ansatt på arbeidsplassen for at tilrettelegging skal komme tidlig i gang, og for at den ansatte ikke skal være unødvendig sykmeldt. 
 
Her kan du laste ned Faktaarket om tilretteleggingsplikten 
 
Her kan du lese mer om tilrettelegging av arbeidstakere med redusert funksjonsevne 

Legg til kommentar

20. februar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?