Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Seniorpolitikk - for å beholde kompetanse

HSHs IA-tips

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH representerer virksomheter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning, helse og reiseliv.Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har omlag 12 300 medlemsvirksomheter.

Del artikkelen med venner og kolleger

Å øke den reelle avgangsalderen er IA-avtalens delmål 3. HSH registrerer en stadig økende interesse blant medlemsvirksomhetene for seniorpolitikk. En undersøkelse som nylig er gjennomført hos ledere i en del av HSHs medlemmer viser at det viktigste argumentet for å jobbe med seniorpolitikk er at lederen ønsker å beholde verdifull kompetanse i virksomheten. Over 90 % oppgir at denne begrunnelsen har stor eller noen betydning for hvorfor en velger å ha tiltak i virksomheten for å beholde arbeidstakere lengre.

HSH ønsker at flere skal kunne kombinere arbeid og pensjon

Arbeidsgivere kan gjøre mye for å få seniorer til å ønske å bli værende i jobbe lengre og ikke førtidspensjonere seg. I september deltok nærmere 25 ledere fra HSHs virksomheter på et lederutviklingskurs med seniorpolitikk og ledelse som tema. Samtidig som vi vet at for eksempel ledelse er en viktig faktor i forhold til hvorfor seniorer ønsker å bli værende i jobb lengre ser vi at dette er et sammensatt bilde. Det er en del faktorer som gjør at noen ønsker å slutte arbeidslivet som handler om ting arbeidsgiveren ikke kan kontrollere. En av disse er avkortingen i pensjon som oppstår dersom en ansatt over 68 år ønsker å jobbe ved siden av pensjonen sin.

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å avvikle inntektsprøvingsregler for 68-åringer. I dag er denne avviklet for 67-åringer.

- HSH er opptatt av at arbeidsmarkedspolitikken skal fremme arbeidslinjen og føre til at flere ønsker å jobbe lengre. Vi støtter derfor et slikt forslag om avvikling av inntektsprøvingsregler for 68-åringer, og foreslår samtidig at denne bør vurderes utvidet til også å gjelde for 69-åringer, sier Helga Bull, rådgiver i HSH. - Slik håper vi at flere eldre arbeidstakere vil se gevinsten av å være i arbeidslivet lengre.


Legg til kommentar

05. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?