Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rus og arbeidsmiljø

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Nesten 90 % av den norske befolkning drikker alkohol. Vi drikker nå mer enn vi har gjort på 140 år. Når høyere forbruk blir vanlig, blir oppfatningen av hvor grensene går for trygg alkoholbruk også endret. Vi har etter hvert fått en gråsone mellom arbeid og fritid der alkohol er et naturlig element. ”After work” og ”Lønningspils” er blitt mer vanlig i norsk arbeidsliv enn tidligere. Det å treffes på pub etter jobben viser seg også å være viktig i karrieresammenheng. De som ikke er på denne arenaen kan stå i fare for å gå glipp av ulike muligheter. Enkelte kaller pub for bedriftens 3. rom, de 2 andre er kontor og møterom. Alt arbeid i det 3. rom er ulønnet, og omfattes ikke av arbeidsmiljøloven, men det kan få konsekvenser for arbeidet.
 
En innringer fortalte om en fest for ansatte hvor det ble konsumert store mengder alkohol. Noen dager etterpå blir den ansatte innkalt til leder med beskjed om at noen på festen opplevde hans adferd som seksuell trakassering. Innringer stiller seg uforstående til hendelsen og mener han er utsatt for karrieredrap med misunnelse som motiv. Leder sier at dette ikke er akseptabel adferd, og at dette vil medføre oppsigelse. Innringer får et ”tilbud” om å si opp selv mot at dette ikke kommer i noen papirer, og med løfte om gode referanser. Innringer tok tilbudet, men ble i ettertid i tvil om det var lurt. Det interessante i denne saken er ikke om det var seksuell trakassering eller ei, men om dette skjedde på jobb eller ikke. Hvor går skillet mellom jobb og fritid?
 
Mange norske bedrifter har innsett de negative konsekvensene av å blande rus og arbeid, og i 1963 innså partene i norsk arbeidsliv (LO, NHO og Staten) viktigheten i å ta tak i dette og AKAN – Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani - ble etablert. Formålet var å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer fikk hjelp. I 2006 endres navnet til AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og  avhengighetsproblematikk.
 
Arbeidstakere med rusproblemer klarer ofte over lang tid å skille jobb og rus, men for mange ender det med at rusen blir med på jobb til slutt. Dette påvirker arbeidsmiljøet og alle på arbeidsplassen. Det dårlig arbeidsmiljøet kan føre til redusert effektivitet, og i enkelte bedrifter er det en sikkerhetsrisiko. Dette er ingen tjent med. AKAN kan bidra med veiledning, bedriftsbesøk, kurs og materiell slik at bedriftene lettere kan møte disse utfordringene. Det er også viktig å drive kontinuerlig forebyggende arbeid i tillegg til å hjelpe de som trenger det.
 
Vi som jobber på Arbeidslivstelefonen anbefaler alle aktører i arbeidslivet å sette seg inn i AKANs sitt arbeid, og hvordan de kan bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø.

Legg til kommentar

04. mars, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?