Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tidsubestemt lønnstilskudd

HSHs IA-tips

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH representerer virksomheter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning, helse og reiseliv.Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har omlag 12 300 medlemsvirksomheter.

Del artikkelen med venner og kolleger

Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, samt bidra til å forebygge uførepensjonering. Den ansatte får ordinær lønn og fast ansettelse i hel - eller deltidsstilling mens arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen.

Arbeidsgiver får tilskudd til lønnen fra NAV som kompensasjon for at de har en ansatt i jobb som ikke kan yte i jobben tilsvarende sin stillingsprosent på grunn av reduserte arbeidsevnen. Lønnstilskuddet kan utbetales så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.  Tilskuddets størrelse og varighet vurderes hvert halvår av NAV i samarbeid med virksomheten. 
 
HSH har lenge vært positive til ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd fordi vi ser at det ofte kan være behov for å gi en varig kompensasjon til arbeidsgiver for at de skal ”tørre” å ansette personer med redusert arbeidsevne.
 
Nå har Arbeidsforskningsinstituttet evaluert ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd og funnet at tiltaket treffer målgruppen for tiltaket som er personer som ville vært gradert eller helt uføre uten lønnstilskuddet. Dette viser at tiltaket treffer målgruppen som arbeidstakere. Evalueringen peker imidlertid på at det er en vei å gå i forhold til hvordan saksbehandlerne i NAV jobber med arbeidsgivere i forhold til bruk av ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd.
 
Her kan du lese mer om tidsubestemt lønnstilskudd på NAV sine sider
Her kan du lese hele AFIs evalueringsrapport

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?