Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeid og psykisk helse

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Høsten 2007 kom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Regjeringen ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at alle tjenester og tiltak skal legge til rette for dette så langt det er mulig. Strategiplanen skal supplere øvrig innsats, tiltak og tjenester som skal bidra til at alle som ønsker det, kommer i arbeid og fastholder tilknytningen til arbeidslivet.
 
Det er mange med psykiske lidelser som ikke er i arbeid, og de representerer en betydelig ressurs som samfunnet går glipp av. Mennesker med psykiske lidelser utgjør mellom 20 og 25 prosent av alle yrkeshemmede. Blant uføretrygdede dominerer de lettere psykiske lidelsene. Forskning viser tydelig at arbeid er viktig for personer med psykiske problemer. Arbeid gir en meningsfull og strukturert hverdag og hjelper på selvfølelsen, også for de med alvorlige lidelser.
 
Blant de med psykiske lidelser snakker man om gleden, lysten og muligheten til å kunne gå på jobb, være en del av et sosialt fellesskap, og bruke sin kunnskap og erfaring. Forrige måned kunne vi lese i Aftenposten om ledig arbeidskapasitet blant de som har en psykisk lidelse. Mange ønsker seg en jobb men den må være tilpasset deres kapasitet. De færreste ønsker bare å være hjemme og helt utenfor samfunnet. En psykisk lidelse er ikke statisk, ingen er bare syk og en som er psykisk syk er også frisk.
 
Årsakene til at personer med psykiske lidelser og problemer faller utenfor arbeidslivet knyttes særlig til barrierer, diskriminering, stigma og forhold ved hjelpeapparatet. For mange mennesker med psykiske lidelser kan veien inn yrkeslivet innebære en veldig vanskelig prosess hvor man må overkomme sterke psykologiske barrierer. Mange frykter for diskriminering og stigmatisering hvis de er åpen omkring at de har en psykisk lidelse.
 
Vi har alle en psykisk helse og få av oss, om noen, har en psykisk helse som alltid er i vater. Det er viktig å huske på at de fleste psykiske problemer handler om følelser vi alle har eller har hatt. Alle kan kjenne igjen følelsen av angst og depresjon. Som nevnt er det er mye forskning som viser at det å arbeide har positiv verdi for personer med psykiske lidelser, men at de i stor grad står utenfor arbeidslivet.
 
Arbeidslivstelefonen mener det bør være av stor interesse å ansette mennesker som har inngående kjennskap til hvordan det er å slite psykisk, og som kan kjenne litt før andre når skoen begynner å trykke. Dette er verdifull kunnskap som bedrifter kan få mer innsikt i, og være et viktig bidrag på arbeidsplasser som ønsker å sette psykisk helse på dagsorden.

De fleste med psykiske problemer er i jobb!

04. desember, 2008

Anne Grethe Klunderud
04. desember, 2008
1 innlegg

Legg til som kollega

Hvert år er det ca. 800 000 personer som mottar en eller annen form for behandling for psykiske problemer. Dette er gamle tall og er i dag trolig høyere. Av disse viser tallene at det er  ca. 100 000 som er uføretrygdede. Det vil si at minimum 500 000 med psykiske problemer står i jobb eller utdanning! Og da har jeg tatt høyde for aldersfratrekk på begge sider. Det er erfaringene til disse 500 000 vi trenger for å tilrettelegge for et inkluderende arbeidsliv. Det er ihvertfall liten grunn til at arbeidsgivere skal være redd for å ansette arbeidstakere med psykiske helseproblemer! Og kanskje stigmatiseringen av mennesker med psykiske helseproblemer er høyst uberettiget?

Legg til kommentar

21. januar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?