Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vellykket gjestebud om psykisk helse

HSHs IA-tips

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH representerer virksomheter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning, helse og reiseliv.Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har omlag 12 300 medlemsvirksomheter.

Del artikkelen med venner og kolleger

 

HSH har det siste året hatt flere prosjekter som har satt fokus på psykisk helse- arbeidsliv og har i flere prosjekter samarbeidet med Rådet for psykisk helse om disse. Fredag i forrige uke inviterte HSHs Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen og styreleder i rådet for psykisk helse, Ansgar Gabrielsen til gjetsebud med tittelen «Skjult arbeidskraft» Her ble oppmerksomheten rettet mot arbeidsgivere og deres mulighet til å rekruttere skjult arbeidskraft blant mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer.
 
Ledere i IA-virksomheter har mer inkluderende holdninger

1200 av HSHs medlemmer har nylig besvart en undersøkelse gjennomført av Rådet for psykisk helse. Svarene viser blant annet at IA-virksomheter er mer inkluderende enn andre virksomheter. - Jeg opplever det som gledelig at vi ser slike resultater, selv om dette ikke synes når vi måler antall ansatte på nasjonalt plan, sier Vibeke Hammer Madsen
HSH opplever at det kan være er en utfordring for mange ledere å rekruttere personer med psykiske lidelser, samtidig ser vi at denne arbeidskraften på sikt representerer en god og stabil arbeidskraft hos flere medlemsvirksomheter.
HSH ønsker flere gode eksempler

På Gjestebudet oppfordret Madsen flere virksomheter til å ta ansvar, og til å bruke andre kanaler for rekruttering. Madsen ønsker seg 5 piloter/prøvekaniner som sammen med HSH vil engasjere personer med psykiske lidelser, og få dem tilbake i arbeidslivet. HSH samarbeider allerede tett med NAV og arbeidstakerorganisasjonene på flere områder og vil også trekke disse med i samarbeidet for å ”dyrke” frem flere gode eksempler.
Sammen med disse organisasjonene og Rådet for Psykisk Helse ønsker HSH å hjelpe de 5 pilotene i kunnskapsoppbygging omkring det å ha personer med psykiske lidelser på jobb. - Ut av dette håper jeg det kommer mye inspirasjon til andre og at vi kan dokumentere læringen slik at det kan publiseres og tas i bruk av flere virksomheter også, sier Madsen
HSH ønsker at flere arbeidsgivere som griper muligheten og tar kontakt med oss for å delta i dette prosjektet. Har du egne erfaringer med ansatte med psykiske lidelser er du hjertelig velkommen til å kontakte oss slik at vi kan lære av disse erfaringer.

 


Legg til kommentar

04. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?