Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA-avtalens ”ukjente virkemidler”

HSHs IA-tips

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH representerer virksomheter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning, helse og reiseliv.Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har omlag 12 300 medlemsvirksomheter.

Del artikkelen med venner og kolleger

Det overordnede målet med Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er å øke yrkesdeltakelsen i Norge. Dette målet omhandler også å redusere sykefraværet. For å få dette til har NAV en del virkemidler. Disse virkemidlene skal fungere som en støtte for arbeidsgivere.

Egne virkemidler for IA-virksomheter
Noen virkemidler er forbeholdt IA-virksomheter:

– Egen kontaktperson på NAV Arbeidslivssenter
– Utvidet rett til egenmelding
– Økonomiske tilskudd til tilrettelegging og bruk av BHT
– Aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning

Egen kontaktperson på NAV Arbeidslivsenter og økonomsk tilskudd til tilrettelegging og BHT fremstår som de mest attraktive virkemidlene for å få virksomheter til å tegne IA-avtale. HSH har derfor sett nærmere på disse virkemidlene i en undersøkelse til ledere i noen av HSHs medlemsvirksomheter.

Mange IA-virksomheter mangler kunnskap om virkemidlene i IA-avtalen
Generelt er det slik at de lederne som i undersøkelsen svarte at ”virksomheten tegnet IA-avtale for å få tilgang til virkemidlene forbeholdt IA-virksomheter” er de som bruker både de økonomiske virkemidlene og kontaktpersonen på arbeidslivsenteret mest.

Tall fra denne lederundersøkelsen viser også at over 50 % av de som svarte at ”virksomheten tegnet IA-avtale for å få tilgang til virkemidlene forbeholdt IA-virksomheter” har søkt om økonomisk tilskudd en eller flere ganger. Samtidig viser undersøkelsen at 30 % av lederne ikke er kjent med hva disse økonomiske tilskuddsordningene innebærer. Det kan se ut som at det fremdeles etter syv år med IA-avtalen er et informasjonsbehov i forhold til disse virkemidlene. Vi er opptatt av at IA-avtalens virkemidler skal gjøres kjente og ikke forbli en del av NAVs hemmelige tjenester, sier Hilde Myklebust seksjonsleder i HSH.

NAV har laget en oversikt over alle virkemidlene som skal støtte opp om arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Her kan du lese mer om de økonomiske virkemidlene i IA-avtalen og mange andre virkemidler.

 


Legg til kommentar

05. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?