Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Unge med psykiske lidelser

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

I forrige måned var det i nyhetene at åtte av ti ungdommer som sliter med psykiske plager, får ikke faglig hjelp. Dette viste en undersøkelse fra Folkehelsa. Det er også mange unge som blir uføretrygdet, og en av de vanligste diagnosene for unges uførhet oppgis å være psykiske lidelser. Forskning viser at unge har nesten dobbelt så stor risiko for å bli uføretrygdet av denne typen lidelser enn eldre med tilsvarende diagnose.

En god psykisk helse er viktig for å mestre livet. For ungdommer er det viktig å kunne sette ord på følelser og bli trygge på sin egen og andres psykiske helse. Mange som erfarer psykiske problemer fremstår som irrasjonelle, og deres erfaringer og følelser som meningsløse både for personen og for andre. Dette åpner for følelser av skam og mindreverd som låser fast ressurser og muligheter.

Vi har i tidligere nyhetsbrev nevnt Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Ungdom under 35 år er en prioritert målgruppe i strategiplanen og brukergruppen inngår i de fleste av strategiplanens innsatsområder. Mange unge med psykiske lidelser sliter med overgangen fra studier til arbeidslivet. De møter utfordringer underveis i utdanningen, men også i overgangen til arbeid. En av flere utfordringer er holdninger hos arbeidsgivere når de forteller om sin psykiske lidelse.

I regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse gjennomføres det mange prosjekter som berører denne målgruppen. Det skal nå foretas en kartlegging av disse prosjekter og andre tilbud rettet mot unge med psykiske lidelser. På bakgrunn av dette arbeidet, vil det bli etablert et eget fagutviklingsprogram i NAV for ungdom innenfor nasjonal strategiplan. Hovedfokus i programmet skal være hvordan organisere tverrfaglig kompetanse rundt unge med psykiske lidelser som har problemer i overgangen fra studier til arbeidslivet.

Arbeidslivstelefonen mener det er viktig med tiltak og oppfølging som kan lette overgangen fra studier til arbeidslivet. Den kartleggingen som nå skal gjennomføres vil være et viktig bidrag for de mange unge med psykiske lidelser som ønsker å komme i varig arbeid.


Legg til kommentar

21. januar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?