Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Viktigheten av dokumentasjon i sykefraværsarbeidet

HSHs IA-tips

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH representerer virksomheter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning, helse og reiseliv.Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har omlag 12 300 medlemsvirksomheter.

Del artikkelen med venner og kolleger

I 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet en del tilsyn i ulike bransjer i Norge. Tilsynene fokuserte spesielt på oppfølging av sykmeldte og tilrettelegging for ansatte.

Det ble gjennomført 1933 tilsyn i varehandelen, 128 tilsyn i renholdsbransjen og 92 tilsyn i hotell og restaurant. I tilleggt ble også gjort 19 tilsyn i transportbransjen. Mange av HSHs medlemsvirksomheter har hatt tilsyn. Resultatene avdekker mangelfull dokumentasjon i forhold til sykefraværsarbeidet som gjøres. 66 % av disse virksomhetene som har fått tilsyn er aktive med oppfølging men mangler samtidig rutiner for det. Mangel på evne til å kunne dokumentere dette arbeidet har gjort at enkelte virksomheter har fått tvangsmult som følge av dette.

HSH er opptatt av å gjøre medlemmene i stad til jobbe aktivt med sykefraværet sitt. Dette innebærer også å hjelpe medlemmene til å bedre dokumentere det arbeidet som gjøres. I samarbeid med NAV og de andre partene i arbeidslivet har HSH vært med på å utvikle en oversikt over hva som er lovpålagt i forhold til sykefraværsoppfølging, hvem som skal innkalle til møter, når en skal skrive oppfølgingsplaner osv.

Maler og skjemaer

HSH har utviklet en mal for Sykefraværsrutine. Dette et forslag til en mal som hver enkelt kan ta utgangspunkt i når disse utarbeides i virksomheten. Andre viktige skjemaer en bør ha tilgjengelige er: Oppfølgingsplan og egenmeldigsskjema. Mal til egenmeldingsskjema finnes på de lukkede medlemssidene våre.

 


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?