Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivspakke

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor del av dem som står utenfor arbeidslivet eller står i fare for å falle ut. De representerer en betydelig ressurs som samfunnet og arbeidslivet går glipp av. For at denne ressursen ikke skal gå tapt vil det være viktig at arbeidsgivere får god informasjon og økt kunnskap om hvordan en kan være en god arbeidsgiver for personer med psykiske lidelser.

Arbeidslivstelefonen opplever et økende antall henvendelser fra arbeidsgivere som tar kontakt med oss, fordi de har en ansatt som sliter med psykiske helseproblemer. De lurer på hvordan de skal gå fram overfor den ansatte, både i forhold til samtaler men også hvordan de kan tilrettelegge.

Med midler fra partene i arbeidslivet skal NAV foreta en kartlegging av kompetansetilbud som har vært eller tilbys arbeidslivet på området ”Inkluderende arbeid knyttet til målgruppen arbeid og psykisk helse og/eller rusproblemer. Denne oversikten vil bli benyttet i det videre arbeidet med utvikling av en arbeidslivspakke overfor arbeidsgivere. Prosjektet skal ses i sammenheng med Arbeidslivssatsingen i Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse. Det overordnede målet for arbeidslivssatsingen er å styrke arbeidsplassen som arena for forebygging og integrering innenfor området psykisk helse og rus. 

Arbeidslivspakken vil inneholde to kursdeler, og i den ene kursdelen vil fokuset være rettet mot arbeid og psykisk helse. Dette kurset skal tilbys i virksomhetenes internopplæring i arbeidsmiljø og HMS arbeid. Kursdelen utvikles med sterk involvering og i samarbeid med bl.a. Arbeidstilsynet, Arbeidslivssentre, NAV sine fylkeskoordinatorer, AKAN, Mental Helse og partene i arbeidslivet. Den andre kursdelen vil være et modulbasert kurs i håndtering av kriser og stressmestring rettet mot ulike målgrupper i arbeidslivet

Målsettingen med arbeidslivspakken er at arbeidsgivere skal ha større generell beredskap for å fremme psykisk helse, gjennom økt kunnskap og trygghet til å møte personer som har psykiske helseproblemer. 

Arbeidslivstelefonen tror at arbeidslivspakken vil medføre til større åpenhet om psykisk helse i arbeidslivet. Arbeidslivspakken vil først og fremst knyttes til de forhold som man vet kan påvirke holdninger og atferd. Slik mener vi at arbeidslivspakken også vil være med å bryte ned fordommer og tabu knyttet opp mot psykisk helse i arbeidslivet.


Legg til kommentar

17. oktober, 2018
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?