Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Verneombudets rolle

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Et verneombud har en viktig rolle innen bedriftens verne- og miljøarbeid. I utgangspunktet skal derfor alle bedrifter ha et verneombud. Arbeidsmiljølovens kapittel 6 forteller hvilke oppgaver et verneombud har. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

De fleste arbeidsplasser er flinke til å sørge for at verneombudet får opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at verneombudet får den opplæringen som er nødvendig for at vedkommende skal kunne skjøtte vervet som verneombud på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer. Det er også viktig at verneombudet får tilstrekkelig tid til å fylle rollen, får kompetanseheving i rollen og påfyll av kunnskap.

Verneombud bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene. I samtaler med innringere på Arbeidslivstelefonen hvor de forteller at verneombudet er i ”lomma på ledelsen”, er vårt råd å velge en annen til å være verneombud.

Når en innringer er i en vanskelig situasjon på jobb og skal i møte med ledelsen anbefaler vi vedkommende å ha med seg noen til møte, dette kan være verneombudet. Fokuset for verneombud er tradisjonelle arbeidsmiljøutfordringene som de fysisk-kjemiske og sikkerhet, men de er også involvert i organisatoriske og psykososiale utfordringer. Verneombud er de ansattes tillitsvalgt i arbeidsmiljøspørsmål.

Flere verneombud ringer til Arbeidslivtelefonen. Ofte er det spørsmål om tilrettelegging hvor arbeidsgiver er lite villig til å legge til rette for arbeidstakere. Verneombud ringer også på vegne av ansatte som er i konflikt med leder eller en annen ansatt. Vår erfaring er at flere verneombud kan bli tøffere og tørre å ta belastningen med å stå ved arbeidstakerens side i en vanskelig sak. Det betyr ikke at verneombudet behøver å ta parti.

Det betegnende ved mange av samtalene vi har på Arbeidslivstelefonen, er at svært mange opplever at de står alene på arbeidsplassen sin uten å ha noen å snakke med, selv om de er organisert eller det er et verneombud der. Derfor setter innringerne stor pris på å få noen å snakke med, som har tid til å høre på dem. Vi er ikke alltid enig med innringerne. Det bør heller ikke verneombudet være. Det viktigste er å være en som lytter, en som tar vedkommendes synspunkter på alvor og en som gir råd i en vanskelig situasjon.


Legg til kommentar

20. februar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?