Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mobbingens fordekte vesen

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Hvorfor venter vi så lenge før vi ber om hjelp, dersom vi blir krenket eller mobbet på jobb?

Jeg har vært rådgiver i Arbeidslivstelefonen i tre måneder, men har vært i arbeidslivet i over 30 år når jeg regner med sommerjobber i studietiden. 

I mange år var Arbeidsmiljøloven noe jeg ikke ante eksisterte, men når jeg tenker tilbake, kan jeg skjelne mellom gode og dårlige arbeidssteder, sjefer og kollegaer. 

Jeg har senere skjønt at det som skiller en god arbeidsplass fra en dårlig er bedriftens ivaretakelseskultur og vilje til å ta tak i uønsket atferd som mobbing og trakassering. 

Arbeidsmiljøloven setter rammer for dette. 
”Hva handler egentlig dette ordet trakassering om?” 

I Arbeidsmiljøloven står det ikke om mobbing, der er det ordet trakassering som gjelder og det defineres slik:
”Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger, for eksempel uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting, fra ett eller flere andre individer. ”

I nettsider og litteratur om emnet refereres det ofte til hersketeknikker, som er mobberens verktøykasse for å spille sitt spill - etter sine bevisste eller ubevisste regler. Og spillet kan være så subtilt at de som er innenfor mobberens nedslagsfelt ikke greier å definere hva som skjer før det merkes på kroppen; fysisk, psykisk eller begge deler. 

Resultatet er at den eller de som blir plaget, mobbet eller trakassert lar det gå altfor lang tid før de involverer leder eller til andre på arbeidsplassen som kan hjelpe. 

Men det er ikke bare at spillet er fordekt som gjør ar det kan gå over tid. Det råder en postivitetstrend i arbeidslivet, der det ikke skal finnes problemer, bare utfordringer. Og en god arbeidstaker vil i det lengste forsøke å håndtere sine utfordringer selv. Han eller hun sliter i det stille og stiller seg heller spørsmålet:
”Er det meg det er noe galt med?” 

Og slik får mobberen god hjelp til å fortsette sitt ødeleggende spill. 

Konklusjonen er at ledere og ansatte sammen må oppdatere seg på hva trakassering, mobbing og hersketeknikker er og hvordan de skal håndtere problemet. Hver arbeidsplass må finne sine grenser for væremåter med for eksempel fleiping og sette opp kjøreregler for hvordan man vil ha det på arbeidsplassen. Målet burde være å ha dette på dagsorden minst en gang pr. år

I alle HMS-kurs er det kapitler om dette emnet og nettet er en utømmelig kilde. Lykke til!


Legg til kommentar

16. november, 2018
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?