Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økt innsats for et mer anstendig arbeidsliv

Stortingsvalget 2009

Frem mot stortingsvalget vil partiene få muligheten til å legge frem sin plan for arbeidslivet de neste 4 årene på absentia.no. Målet er at du skal få en god oversikt over hvordan partiene ønsker utviklingen i arbeidslivet skal gå.

Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeiderpartiet foreslår sju satsingsområder for et mer anstendig arbeidsliv. Vi vil styrke arbeidstakernes rettigheter, og verne om arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Arbeid til alle er jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.
 
De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder arbeidstakerrettigheter, arbeidsmarkedstiltak og innsats mot sosial dumping. Nå vil vi videre.
 
De nye tiltakene er en strategi for de neste fire årene
 
Sju satsingsområder
 
1. Treparts bransjeprogrammer for økt seriøsitet i arbeidslivet:
Gjennom spesielt utformede tiltakspakker tas det et krafttak i bransjer som er særlig utsatt for useriøsitet og arbeidsmiljøproblemer. Vi kan ikke akseptere helseskadelig arbeidsmiljø og useriøse aktører.
 
2. Kampen mot sosial dumping forsterkes:
Handlingsplanene mot sosial dumping følges opp med nye tiltak særlig rettet mot de uorganiserte delene av arbeidslivet. Arbeidstilsynet styrkes ytterligere. Det sikres at allmenngjøring kan gjennomføres der det er behov.
 
3. Likelønn og lavlønn:
Vi har som mål i kommende oppgjør å heve kvinnelønn og lavlønn.
 
4. Styrket innsats mot ufrivillig deltid og for mer heltid:
For mange er midlertidig ansatt og uten forutsigbar arbeidstid. Vi vil redusere ufrivillig deltidsarbeid i offentlige virksomheter. Gjennom samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner vil vi arbeide for å finne løsninger som har som mål å avskaffe uønsket deltidsarbeid.
 
5. Ny og forsterket IA-avtale:
Avtaleperioden for den nåværende IA-avtalen går ut i desember i år. Vi vil sikre at samarbeidet for et inkluderende arbeidsliv videreføres og videreutvikles gjennom en ny IA-avtale. Hovedmålsettingen må være at færre blir syke og at vi kan få sykmeldte raskere tilbake til arbeid. Vi vil at arbeidslivet skal ha plass til personer med redusert funksjonsevne.
 
6. Økt medbestemmelse – økt organisasjonsgrad:
Høy organisasjonsgrad og en samfunnsutvikling basert på samarbeid og forhandling er det mest markerte trekket ved den nordiske modellen. Medbestemmelsesutvalget følges aktivt opp etter fristen 1. mars 2010. Innslaget av sosial dumping viser særlig tydelig at anstendig arbeidsliv forutsetter høy organisasjonsgrad både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i arbeidslivet. En økning av skattefradraget for fagforeningskontingenten for alle fagorganiserte er et tiltak for å styrke et organisert arbeidsliv.
 
7. Etter- og videreutdanning:
Det er nødvendig med en bred gjennomgang av etter- og videreutdanningspolitikken. Ap vil at staten skal arbeide sammen med partene i arbeidslivet for å bidra til kompetanseutvikling i norsk arbeidsliv, slik at alle arbeidstakere kan ta etter- og videreutdanning. Arbeidet skal ha målet om utjevning av forskjeller og behovet for at flere kan stå lenger i arbeid for øye.
Ap vil også arbeide for at en ordning med kompetansetillitsvalgte raskt kan komme på plass.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?