Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et arbeidsliv for alle

Stortingsvalget 2009

Frem mot stortingsvalget vil partiene få muligheten til å legge frem sin plan for arbeidslivet de neste 4 årene på absentia.no. Målet er at du skal få en god oversikt over hvordan partiene ønsker utviklingen i arbeidslivet skal gå.

Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeid er en forutsetning for de aller fleste av oss for å ha det bra i det norske velferdssamfunnet. Med arbeid følger frihet, inntekt og anerkjennelse. Når vi bidrar gir det økt livskvalitet også i forhold til selvfølelse og selvrespekt.
 
Menneskene er den viktigste ressursen for landets økonomi, og et arbeidsliv for alle må være et hovedmål. Samtidig fører forestillingen om at det finnes et arbeidsliv for alle til at det blir ekstra tungt for de som ikke lykkes å komme inn i det gode selskap. Vi må sørge for et arbeidsliv som har plass til alle som kan jobbe, og så må vi sørge for at de som er for syke eller for gamle til å jobbe også kan leve anstendige liv.
 
Debatten om den økende tendensen til at unge mennesker faller ut av arbeidslivet eller aldri kommer i skikkelig arbeid går for full styrke. Det er riktig at mange av de som faller utenfor arbeidslivet har betydelig arbeidsevne, men grunnen til at de allikevel ikke jobber er mer kompleks enn hva Høyre-sidens enkle svar skulle tilsi: Det er for lett å skylde på manglende motivasjon og latskap.
 
Vi må ta utgangspunkt i at alle vil delta i arbeidslivet om det blir tilrettelagt for det. Flere i arbeid må også bety at arbeidslivet virkelig må bli inkluderende. Jobben skal ikke gå ut over helsa til folk, og arbeidslivet må gi plass også til de som ikke kan yte 110 prosent hver dag. Et mer menneskelig arbeidsliv som inkluderer flere vil gi gevinster i form av lavere sykefravær og færre på uføretrygd, og det vil gi bedre livskvalitet for folk.
 
SV vil gi arbeidstakerne større innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Vi vil ha en gjennomgang av arbeidsmiljøloven og annet relevant lovverk for å styrke arbeidstakernes rettsvern og tillitsvalgtes rett til innflytelse. Tillitsvalgte må sikres gode arbeidsvilkår på den enkelte arbeidsplass.
 
Det er et mål å gi fagbevegelsen mer makt, både på den enkelte arbeidsplass og over samfunnsutviklingen i Norge. SV vil sammen med fagbevegelsen jobbe for at så mange ansatte som mulig melder seg inn i en fagforening, og gi fagbevegelsen økt innflytelse på organisering av arbeidet, arbeidstidsordninger, innføring av ny teknologi og på arbeidsmiljøet.
 
Det er fortsatt slik at menn tjener 15 % mer enn kvinner i Norge, og vi ligger på 16. plass i Europa når det gjelder likelønn mellom kvinner og menn. SV mener det nå er på tide med likelønn i Norge. Derfor vil vi ha en forpliktende lønnsplan for å nå målet om likelønn, og vi vil ha en utvidet ramme for lønnsoppgjørene i en statlig likelønnspott som skal sikre større tillegg for kvinnedominerte yrkesgrupper som tjener mindre enn sammenlignbare mannsdominerte grupper.
 
Bruken av deltid er utbredt, og det er spesielt ille innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er et paradoks at de som gjør jobbene samfunnet ikke klare seg uten ikke får lønn og arbeidsvilkår som fortjent. SV vil styrke retten til heltidsarbeid og gjøre tilværelsen for de som jobber deltid mindre vanskelig. Vi må få slutt på at deltidsansatte må ”jage” arbeidstimer, påta seg ubekvem arbeidstid og forholde seg til flere arbeidssteder i håp om å oppnå full inntekt.
 
SV vil derfor styrke den lovfestede fortrinnsretten slik at kvalifiserte ansatte får tilbud om utvidelse av sin stilling før man kan gå til eventuelle nyansettelser. SV vil også foreslå å gi fagforeningene forhandlingsrett og lokal konfliktrett i saker som gjelder utvidelse av deltidsstillinger, og vi vil vurdere å gi deltidsansatte rett til overtidsbetaling for arbeid ut over stillingsbrøken.
 
Kortere arbeidstid vil gi mer tid til fritidsaktiviteter, familie og samfunnsdeltakelse. Samtidig vil det føre til bedre folkehelse og bidra til at arbeidstakere i større grad vil kunne stå i jobb fram til oppnådd pensjonsalder. Kortere daglig arbeidstid er derfor en viktig velferds- og likestillingsreform. SV ønsker at en del av veksten i økonomien skal tas ut i form av redusert arbeidstid, og målet med arbeidstidsreformen er sekstimersdagen.
 
SV ser positivt på arbeidsinnvandring, men forutsetningen er at utenlandske arbeidstakere skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. Sosial dumping er en trussel mot lønns- og arbeidsvilkår i Norge og fører til at arbeidstakeren utnyttes og at seriøse bedrifter utkonkurreres.
 
Allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig virkemiddel mot sosial dumping. SV mener derfor at allmenngjøring må brukes aktivt og at det skal gjelde både bestemmelser om lønn, sosiale goder og arbeidsmiljø. SV vil foreslå å endre loven om allmenngjøring slik at det blir enklere å få allmenngjort avtaler. Det må også bli mulig for Arbeidstilsynet å ilegge bøter og inndra all fortjeneste fra ulovlig virksomhet og brudd på allmenngjøringsloven.

[Besøk SV sine nettsider]

a>
x;>online bookx;>online bookx;>online book<

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?