Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jobb nr 1 – ikke for alle.

Stortingsvalget 2009

Frem mot stortingsvalget vil partiene få muligheten til å legge frem sin plan for arbeidslivet de neste 4 årene på absentia.no. Målet er at du skal få en god oversikt over hvordan partiene ønsker utviklingen i arbeidslivet skal gå.

Del artikkelen med venner og kolleger

Det er mye som er bra i Norge. Vi har en svært god økonomi og lav arbeidsløshet som man i andre land bare kan drømme om. Allikevel er det mange som står utenfor arbeidslivet og vil inn, men aldri kommer dit. Skal vi greie å møte fremtidens velferdsutfordringer må flere i arbeid.
 
Utstøting fra arbeidslivet har mekanismer i seg som man ikke kan kurere bare ved stortingsvedtak. Det handler også om at vi alle må jobbe med egne holdninger og legge bedre til rette for alle typer arbeidstakere. I USA finnes høyesterettsdommer på 90 år. I Norge opplever mange seniorer at deres kompetanse ikke blir verdsatt.
 
Skjemavelde
Hvor er de arbeidsgiverne som har et bevisst forhold til det å gi folk en sjanse? Venstre vil høre fra dere! Hva kan vi gjøre for at det blir enklere å ansette alle typer folk? Det finnes etter hvert mange gode ordninger som det er politisk enighet om, for eksempel ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd. Ulempen er at vi tror at mange arbeidsgivere kvier seg for å gi folk som ikke er helt strømlinjeformet jobb. Venstre har foreslått anonyme jobbsøknader for å forhindre diskriminering, og en rekke andre tiltak, men vi tror ikke at alt er mulig å løse politisk. Dette er et ansvar vi alle har. Hvor mange psykisk utviklingshemmede kan vi se på norske arbeidsplasser i dag? Ikke mange, men de finnes. Så må vi gjøre mer med byråkratiet rundt de statlige ordningene som eksisterer slik at det oppleves enkelt for arbeidsgivere å ansette folk.
 
 Kompetanse er det viktigste enkelttiltak for å skaffe seg jobb. Mange unge gutter er flinke med hendene, men får ikke sjansen til å vise det i dag.
Frafallet i videregående skole er det nærmest unison enighet om at må løses, men da må noe av teorien bort, det kunne Regjeringen ha fått til i disse fire årene.
 
Mange hindres fysisk
Det hjelper ikke å ha fått jobb hvis det ikke er mulig å komme seg dit. Venstre har derfor foreslått at Norge må være universelt utformet (fysisk tilgjengelig) innen 2020, og vi har foreslått skatteavskrivninger for universelle tiltak. I dag finnes det få støtteordninger for for eksempel cafeer og restauranter som vil bygge om slik at alle kan komme inn.
 
Hva skal vi leve av?
Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv og av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter. Det er fremtidens arbeidsliv, kombinert med en modernisert offentlig sektor.
 
Byråkrati og rettigheter
LO og Fagforbundet forsøker å skape en avgrunn mellom Venstre og den rødgrønne siden når det gjelder synet på arbeidsliv. Gjennom helsides annonser illustrerer de katastrofene som vil inntreffe hvis Venstre skulle få makt ifølge disse organisasjonene. Sannheten er at det er stor enighet om det aller meste, men Venstre er noe mer liberale i å åpne for midlertidige ansettelser i inntil 12 mnd, fordi vi tror arbeidsgivere da lettere gir folk som mangler kompetanse en sjanse.
 
Det er mange problemstillinger i norsk arbeidsliv, som det ikke er plass til å berøre her. Vil du vite mer så gå inn på www.venstre.no.

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?