Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


HMS – arbeidsgivers plikt

Utvikling.org

Del artikkelen med venner og kolleger

Den «nye» arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2006 setter krav (§3-5) til at arbeidsgiver nå må ha opplæring i HMSarbeid. Før var det tilstrekkelig med «kunnskaper». Arbeidsgiver har, ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser, ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

Videre er det i veiledning gittmer detaljer om opplæringen: Oppsummert kan vi si at opplæringen skal inneholde en innføring i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (hjemlet i internkontrollforskriften), arbeidsmiljøfaktorer, arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner samt inkluderende arbeidsliv.

Hvordan opplæringen skal foregå eller varighet på denne, sier regelverket ingenting om. På markedet finnes alt fra e-læringskurs og korte to-timers kurs til omfattende opplæring over flere dager.

STØRRE FOKUS PÅ HMS
Etter min mening kan e-læring være et godt alternativ dersom man er så strukturert at man faktisk gjennomfører dette. Samtidig er det slik at en positiv effekt av å gå på vanlig kurs, er at man møter andre arbeidsgivere og kan diskutere med disse hvordan de løser HMS-utfordringer i sine bedrifter. Uansett tror jeg ikke at to timer opplæring er tilstrekkelig for å gjennomgå alt det som veiledningen krever. Vi kjører kurset på seks timer og til og med da er tiden knapp. En av våre løsninger er 2x3 timer med 14 dagers mellomrom hvor deltakerne får tilgang til e-læring. Denne løsningen får vi svært gode tilbakemeldinger på.

Virker så denne opplæringen etter hensikten? Svaret på dette spørsmålet er ubetinget ja. Mens de fleste som kommer på kurs til oss første dagen er mer eller mindre misfornøyde med nok et lovkrav om opplæring og fravær fra arbeidet, kommer de tilbake dag to med en helt annen innstilling. ”Jeg har aldri visst at HMS handler om å utvikle et godt arbeidsmiljø og bedre lønnsomhet” er en av mange tilbakemeldinger vi har fått. HMS sees plutselig på som gode virkemidler for organisasjonsutvikling i stedet for tørt lovstoff i en perm i hylla.

Og fra ansatte i de samme bedriftene får vi tilbakemeldinger fra både verneombud, tillitsvalgte og andre som ser at det virker, at noe har skjedd og HMS-fokuset blir tydeligere. Så har du som arbeidsgiver ikke tatt opplæringen ennå så er det på tide. Ikke fordi arbeidstilsynet vil kontrollere at man kan dokumentere å ha deltatt på opplæring (det har de uttalt at de vil begynne med i år), men fordi bedriften og de ansatte vil tjene på det. Rett og slett.


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?