Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Alternativer for å redusere fraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykefraværet har det siste året steget med 10 prosent og Regjeringen ser derfor på flere alternative tiltak for å redusere sykefraværet. Strammere oppfølging, aktivitetskrav og meldeplikt er blant kravene til sykemeldte som vurderes, mens arbeidsgiver kan få økonomisk ansvar for langtidsfravær.
 
– Min bekymring er både at sykefraværet i Norge er på et svært høyt nivå, og at vi ikke har lyktes med å redusere fraværet de senere årene, som målet har vært i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Dette er alvorlig for den sykmeldte, for den enkelte arbeidsplass som mister kompetanse og for fellesskapet som mister inntekter og påføres nye utgifter, sier Stoltenberg i en pressemelding.
 
Under LO Stats kartellkonferanse på Gol presenterte statsministeren flere forslag for å redusere sykefraværet. Helt sentralt for at arbeidet skal lykkes er at både arbeidsgiver og arbeidstaker bidrar.
 
– I 2001 ble vi enige om å redusere fraværet med 20 prosent. Nå har fraværet steget med ti prosent det siste året. Det kan ikke fortsette. Vi må se alvoret. En ny avtale om inkluderende arbeidsliv må bidra til å få fraværet ned, sa Stoltenberg under LO Stats koferanse på Gol onsdag.
 
Stoltenberg inviterer når til dialog med partene i arbeidslivet om tiltak som kan bidra til å redusere fraværet.
 
Flere krav til sykemeldte
 
Blant alternativene er det flere tiltak som skal gjøre det enklere for den sykemeldte å holde kontakten med arbeidsplassen og komme enklere tilbake i arbeid. Blant annet vil man vurdere nye aktivtetskrav til sykemeldte og stramme inn på oppfølgingsplaner og dialogmøter med den sykemeldte.
 
For den langtidssykemeldte vil dette bety mer oppfølging, tilrettelegging, behandling eller tiltak der man blant annet kan bli bedt om å møte jevnlig på arbeidsplassen.
 
Erfaringer fra Sverige viser dessuten at det kan gi bedre vilkår for både lege og sykemeldte å ha faste normer for sykemeldingsperioder for ulike diagnoser. For eksempel vil standardiserte sykemeldinger knyttet til bestemte sykdommer kunne gi et fast antall dager.
 
Økonomiske insentiver for arbeidsgiver
 
Regjeringen ønsker å gi bedriftene økonomiske insentiver og foreslår å gi arbeidsgiverne økt økonomisk ansvar for langtidsfravær. Stoltenberg sa under pressekonferansen at arbeidsgiver kan få mellom 10 og 20 prosent av ansvaret for fravær ut over arbeidsgiverperioden.
 
Totalt skal imidlertid ikke arbeidsgivernes økonomiske belastning økes, og bedriftene skal derfor kompenseres på andre områder. Et forslag er å redusere arbeidsgiveravgiften.
 
- Vi er glade for at statsministeren slår fast at arbeidsgivers andel av regningen ikke skal økes, sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander i en kommentar til statsminister Jens Stoltenbergs uttalelser om sykefravær.
 
Allikevel advarer Bernander mot å kun bruke redusert arbeidsgiveravgift som motytelser. For små bedrifter med få ansatte vil en langtidssykemeldt få store konsekvenser.
 

Sykefravær

23. november, 2009

lekelor
23. november, 2009
1 innlegg

Legg til som kollega

Tekst: Mitt forslag til reduksjon av sykefravær eller som mange ønsker å si det,økt nærvær, er å istedet for å redusere arbeidsgiveravgiften, så øk tilretteleggingstilskuddene. Gjerne øremerket til, for kun å tilrettelegge arbeidsplasser for folk som i perioder eller over lengre tid har behov for tilpasset arbeidsplass.

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?