Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


AKAN i ny drakt

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Den 29. og 30. oktober inviterte AKAN kompetansesenter for rus– og avhengighetsproblematikk til sin årlige konferanse med overskriften Mestring—en balansekunst? Over 300 personer, inkludert Arbeidslivstelefonen, hadde funnet veien til konferansen, som hadde et innholdsrikt program om rus og rusproblematikk i forhold til arbeid.

På bordene lå der en mentometerknapp til hver deltaker og vi startet med å svare på spørsmål om egne alkoholvaner. Svarene kom umiddelbart frem i grafer på storskjermen og dette var en tankevekkende start.
 
Som gruppe svarte vi klart under det som er vanlig mht. alkoholbruk — og så fikk vi forklart at ”alle” underrapporterer når det er spørsmål om alkohol/rus. Hvis alle hadde drukket så lite som de rapporterer, tilsvarer det halvparten av det som selges på polet! 

Er det slik at vi gjør oss bedre enn vi er selv i anonyme undersøkelser?

Flere av innleggene på konferansen handlet om at grensene mellom jobb og fritid er i ferd med å viskes ut, vi har seminarer, samling på byen etter jobb og diverse jobbarrangementer, der alkohol er en naturlig del.
 
Denne gråsonen øker i omfang i Norge fordi alkohol nå er billigere enn tidligere, vi har mer kontinentale drikkevaner og vi har mer fritid enn før. Ofte skapes det et press om å være med på arrangementer i gråsonen, det kan faktisk være karrierehindrende å ikke være med!
 
Forskning viser at flere kommer til å havne i i et risikofylt forhold til alkohol, og dette vil for mange gå ut over både helse, familie og jobb.
 
Akan kan hjelpe på flere nivå - 1) På det universelle nivået der hele bedriften samles om en felles holdning til alkohol i forbindelse med jobbarrangement. 2) På spesifikt nivå for avdelinger eller grupper på arbeidsplassen som er spesielt utsatt og 3) På individnivå, eller det indikative nivå som de kaller det nå, med samtaleguider og et opplegg for den enkelte.
 
Og her kommer vi til det som er nytt av året. På konferansen ble programmet Balance introdusert. Dette er et nettbasert program som først brukes til en screening av ansattes alkoholvaner, og de som ønsker å endre alkoholvaner kan velge å gå videre.
 
I praktisk skjer dette ved at man får tilsendt en link via e-post hver dag i 56 dager enten til jobben eller hjemmemaskinen. Programmet er laget av psykologer og andre fagpersoner og skal bidra til læring og positiv trening av nye måter å forholde seg til alkohol på.
 
Deltakelse er frivillig og arbeidsgiver får IKKE vite hvem som svarer og hva den enkelte svarer, programmet er sikret for dette. 

Målet med Balance er ikke å tørrlegge folk, men å bevisstgjøre brukerne om egne drikkevaner, og å bidra til sunnere drikkevaner.

Arbeidslivstelefonen har inngått et samarbeid med AKAN-kompetanse, for vi ser at vi ofte har samme type innringere. Mange som sliter med rus/ alkohol på arbeidsplassen har ofte også andre ting de trenger hjelp til å takle, og her kan vi komme inn.

Legg til kommentar

20. februar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?