Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Satsing på arbeid og psykisk helse

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Mental Helse gjør nå en bredere satsing når det gjelder arbeid og psykisk helse.

Mental Helse ønsker et fleksibelt arbeidsliv som favner flere av de som står utenfor, og ønsker seg inn i, arbeidslivet.

Med satsingen skal organisasjonen å se på muligheter for de som vil ha et arbeid og bryte ned fordommer om at mennesker med psykiske sykdommer ikke kan bidra i arbeidslivet.

”...en betydelig ressurs som samfunnet går glipp av”

Høsten 2007 kom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Regjeringen ønsker at mennesker med psykiske sykdommer i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet og at alle tjenester og tiltak skal legge til rette for dette så langt det er mulig.

Det er mange mennesker med psykiske sykdommer som ikke er i arbeid, og de representerer en betydelig ressurs som samfunnet går glipp av. Det må bli mulig å kunne være i arbeid selv om man ikke yter fullt ut, og arbeidsgivere må tilrettelegge for at dette skal være mulig.

Arbeidslivstelefonen er Mental Helses "øre" mot det som rører seg i arbeidslivet. Den kunnskapen Arbeidslivstelefonen har tilegnet seg gjennom sitt arbeid som samtalepartner med både arbeidstakere og ledere, vil være en viktig del av satsingen. Rådgiverne har mye kunnskap om arbeidslivet og psykisk helse. Denne kombinasjonen gjør tjenesten unik.

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse inneholder informasjon om flere tiltak og virkemidler for å komme i arbeid. Det er blitt etablert veilednings- og oppfølgingsloser på flere NAV-kontor og disse losene kan være forbindelsen mellom hjelpeapparatet og arbeidsplasser.

Et annet tiltak er fleksibel arbeidsutprøving i ordinært og skjermet arbeidsliv.

Flere av de som står utenfor arbeidslivet vet ikke om de mange tiltak og virkemidler som finnes. Gjennom satsingen skal Mental Helse formidle denne informasjonen til de som trenger det.

Mental Helse ønsker med satsingen å gjøre det enklere for mennesker med psykiske sykdommer å nyttiggjøre seg av sin arbeidsevne og å legge til rette for at arbeidsgivere skal kunne se disse menneskene som en viktig arbeidskraftressurs og ikke en utgiftspost.

De fleste mennesker med psykiske sykdommer står i arbeid, til en hver tid har faktisk en av fem av oss psykiske plager.

Det må jobbes med å motvirke stigmatisering som gjør at mennesker med en psykisk sykdom oppfattes som et problem for samfunnet.

”…arbeid er særdeles viktig for personer med psykiske sykdommer”

Forskning viser tydelig at arbeid er viktig for personer med psykiske sykdommer. Arbeid gir en meningsfull og strukturert hverdag og hjelper på selvfølelsen, også for dem med alvorlige sykdommer.

Mennesker med psykiske sykdommer som ønsker å arbeide, men ikke kommer seg inn i arbeidslivet, er en ubrukt ressurs som det må satses på jf. regjeringens ønske om at mennesker med psykiske sykdommer i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet.


Legg til kommentar

20. februar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?