Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny IA-avtale på plass
Del artikkelen med venner og kolleger

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny og mer målrettet IA-avtale. Gradert sykemelding, økt tilrettelegging, tidligere dialog og mulighet for en ny sykelønnsordning er noen av hovedpunktene.

–Vi er enige om å øke innsatsen for å nå målene om å forebygge sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Jeg er svært glad for at vi gjennom godt trepartssamarbeid har fått til dette. Det betyr at vi kan få ned sykefraværet og øke inkluderingen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Den nye avtalen løper frem til 31. desember 2013. De tre delmålene videreføres, og kravene til økt pensjoneringsalder økes. For å bli mer inkluderende er de spesielt 4 grep som gjøres i den nye IA-avtalen:

  • Gradert sykemelding
  • Økt tilrettelegging
  • Tidligere dialog
  • Åpner for ny sykelønnsordning
Gradert sykemelding

For at flere skal holde kontakten med arbeidsplassen under sykefravær, ønsker man at hovedregelen ved fravær skal være gradert sykemelding. Dette er i tråd med ekspertgruppen foreslo for å redusere sykefraværet.

–Noen sykmeldte kan ikke jobbe under sykdom. For andre kan hel eller delvis jobb være helsefremmende, og passivitet forlenge sykdom. Partene mener derfor det er et mål at flere skal få gradert sykmelding. Sykefraværet skal reduseres ved at færre blir syke gjennom bedre forebygging, tilrettelegging, aktivitet og oppfølging, ikke ved å tvinge syke på jobb, sier statsministeren.

Økt tilrettelegging

For at det skal bli enklere å ta i bruk gradert sykemelding i større grad enn i dag, er det viktig at arbeidsgiver tilrettelegger for den sykemeldte. Samtidig må arbeidstaker bidra gjennom medvirkning og aktivitetsplikt.

–Det er nå arbeidet med å få ned sykefraværet virkelig begynner. Avtalen bygger på det vi vet virker; tett oppfølging av den sykmeldte fra lege, NAV og arbeidsgiver, samt økt tilrettelegging for nærvær. Dette skal det nå arbeides systematisk med, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Tidligere dialog

Arbeidsgivers skal nå utarbeide oppfølgingsplaner i samarbeid med arbeidstaker, senest etter fire ukers sykmelding. Tidligere var dette innen åtte uker.

Videre skal dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver gjennomføres for alle sykmeldte (også graderte) senest innen åtte uker (nå 12 uker). Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 i tråd med folketrygdlovens §25.5, etter innkalling fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker ikke ønsker det skal allikevel ikke sykmelder innkalles.

Ny sykelønnsordning

Ekspertgruppa foreslo i sin rapport av 1. februar en endring i arbeidsgivernes medfinansiering, blant annet ved at arbeidsgiverne skulle delfinansiere langtids hundre prosent sykefravær. NHO har nå åpnet for å vurdere modell for medfinansiering i tråd med gruppens anbefalinger, og partene vil i løpet av året komme tilbake med nye vurderinger.

Målet med en ny sykelønnsordningen er å gi arbeidsgiver et større økonomisk insentiv for å få sykemeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb ved å legge til rette for dette. Samtidig skal ikke den nye sykelønnsordningen i sum bli dyrere for arbeidsgiver.

[Les pressemelding fra SMK]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?