Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Selvhjelp og selvhjelpsgrupper

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

I vårt forrige nyhetsbrev hadde vi en liten artikkel om en Nasjonal konferanse i regi av stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum (NSF). Arbeidslivstelefonen var til stede på konferansen og det ble en nyttig og lærerik opplevelse. Konferansen hadde flere spennende innlegg og de 250 deltagerne fikk mye interessant informasjon om dette viktige arbeidet.

Men hva er nå egentlig selvhjelp? Selvhjelp bygger på en forståelse av at alle mennesker har et potensial til selv å håndtere motgang og problemer. Alle har iboende krefter og ressurser som kan aktiviseres og tas i bruk når livsproblemer oppstår. Selvhjelpforståelsen handler altså om å tro på, og gjenskape tillit til våre egne erfaringer — spesielt erfaringer fra det som er vanskelig i livet.

Selvhjelp er å være sammen med andre på en konstruktiv måte.

I selvhjelpsarbeid er grupper der flere møtes jevnlig og deler erfaringer, sentralt. Selvhjelpsgrupper er et slags verksted og arbeidsfellesskap hvor deltakerne kan trene seg til å sette ord på tankene sine. Samtalene i gruppen er ikke hvilken som helst samtale. Grunnlaget er deltakernes kunnskap om problemer og mestring.

”Samtalene er basert på åpenhet og tillit, og det som blir sagt i gruppen, blir værende der.”

Norsk Selvhjelpsforum er et nasjonalt kompetanse og ressurssenter som har mer enn 10 års erfaring med blant annet selvhjelp og brukermedvirkning. De har distriktskontorer rundt om i landet og disse organiserer kurs og fagdager for å informere om selvhjelp og selvhjelpsgrupper. De arrangerer også igangsetteropplæring for personer som ønsker å starte grupper.

Hvem kan delta i selvhjelpsgrupper? Selvhjelp er for alle som har et problem de har behov for å gjøre noe med.

Det har vært vanlig å organisere selvhjelpsgrupper ut fra likeartede problemer som for eksempel AA (Anonyme Alkoholikere), personer som har vært utsatt for ulykker eller har opplevd skilsmisse eller dødsfall, angstgrupper osv. Etter hvert har man erkjent at deltakerne i de ”like” gruppene er like uensartede som andre og at det faktisk kan være en fordel om gruppene er sammensatt av mennesker med ulik bakgrunn og erfaringer. Selvhjelpsgruppene er altså åpne for hvem som helst som ønsker noen å snakke med om sine problemer—og gjennom det mobilisere sine egne, ofte uante, krefter, og bidra til å hjelpe de andre i gruppen.

Gruppene er små, det anbefales fra 4 til 8 deltakere. Gruppens medlemmer er med fra starten og det tas ikke inn nye ved frafall. Det anbefales ikke at nær famile eller venner deltar i samme gruppe.

Hvordan gå i gang? For å starte selvhjelpsgrupper er det nødvendig med en ”igangsetter”. Dette er en person som har interesse for temaet og som har gjennomført kurs om selvjhjelp og igangsetting. Disse kursene gir innsikt i selvhjelpsforståelse og gruppeprosesser. Igangsetteren trekker seg ut fra gruppen når gruppen er godt i gang.

Trenger du mer informasjon om selvhjelp og selvhjelpsgrupper finner du opplysning under www.selvhjelp.no eller ved å ringe 23 33 19 00.


Legg til kommentar

22. april, 2018
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?