Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helsefremmende lederskap – forutsetningen for helsefremmende arbeidsplasser

Vida Pluss

Vida Pluss AS

Del artikkelen med venner og kolleger

Solfrid Flateby ble kåret til “årets unge leder” på BIs årskonferanse i slutten av januar i år (2010). I ukeavisen ledelse 5.mars 2010 uttalte hun: “En god leder er en person som klarer å justere seg etter hver enkelt ansatt, ikke omvendt. Det mener jeg er moderne lederskap. Det handler om å behandle folk forskjellig, fordi ingen er like. Da kan man også mye enklere stille harde krav til medarbeiderne”.

En vanlig definisjon av ledelse er “å skape resultater gjennom andre”. Dwight D. Eisenhower definerte lederskap til “kunsten å få andre til å gjøre noe du vil ha gjort fordi de ønsker å gjøre det”. Vi mener at god ledelse starter med selvledelse, utøves gjennom en sterk visjon og tydelighet og praktiseres gjennom involvering og et kontinuerlig fremmende fokus på “Hva er allerede bra?” og “Hvordan gjør vi dette enda bedre?” samtidig som vi tar hensyn til den enkelte medarbeiders egenskaper, forskjelligheter og livssituasjon.

HELSEFREMMENDE LEDERSKAP (DEFINISJON)

En definisjon av Helsefremmende Lederskap er: “Å få seg selv til å få andre til å gjøre det dere sammen vil oppnå, samtidig som hele mennesket er ivaretatt”. (www.vidapluss.no).

Et friskere og mer inkluderende arbeidsliv muliggjøres bare dersom vi "husholder" (betydningen av ordet økonomi) våre virksomheter gjennom et helsefremmende lederskap. Mange virksomheter, organisasjoner og kommuner viser vei og god praksis. Et kjennetegn er at de har en verdibasert lederkultur. Forutsetningen for å lykkes er at leder legger til rette for koblingen mellom interessene til “Individet” sammen med “Arbeidet” (IA). Intensjonen er å ta vare på, bry seg om og anerkjenne hele mennesket for å skape resultater sammen på en arbeidsplass de ansatte ønsker å tilhøre og som er på linje med egne verdier. Helsefremmede lederskap favner derfor om hele livsløpet fra ansettelse, gjennom utvikling til avvikling.

FREMMENDE ORIENTERING

I Norge har vi mange karismatiske ambassadører for den fremmende tilnærmingen, og utøvelsen har mange ulike fasonger og dialekter. Odd Reitan har vist oss hvordan enkelhet, folkelighet og positiv tilnærming skaper lønnsomhet (Reitan Gruppen er i dag blant landets 10 største konsern). Nils Arne Eggen har med sin “gofot”-teori, som til tider utøves med et høylydt engasjement, løftet Rosenborg til et stabilt høyt prestasjonsnivå. Søstrene Ihlen lærte Johan Olav Koss og skøytelandslaget hvordan utøverene kunne dele med hverandre det de gjorde bra. Skiskytteren Ole Einar Bjørndalen har en coach som lærer ham at “fortiden ≠ fremtiden”. Marit Breivik har holdt damelandslaget i håndball i mer enn 15 år på verdenstoppen med fremmende praksis. Når hun ble spurt av Jon Morten Melhus (forfatter av bla. “Lure Ledere”): “Hvorfor står ikke du på sidelinjen og kjefter som mange andre ledere gjør?”, svarte hun: “Jeg har aldri hørt om noen som har blitt bedre i noe gjennom å bli kjefta på jeg. Jeg har heller ikke sett noen forskningsresultater som viser at barn eller voksne blir bedre av å bli kjefta på”.

I tidsskrift for Norsk Psykologforening (Vol 45, nummer 3, 2008) skrev forfatter Gro Johnsrud Langslet følgende om utfordringen med den problemfokuserte orienteringen: “Mange er lei av problemkartlegging. Mange er ansatt innenfor systemer som «tvinger» dem til å kartlegge problemer, årsak til problemer, og gap mellom nå-situasjon og ønsket situasjon («avvik»). Det er en tankegang som ligger til grunn for HMS-området (helse, miljø- og sikkerhet). Dette området er, ifølge Geir Riise (daværende HMS-direktør i Posten Norge/nåværende generalsekretær i Den norske legeforening), styrt av 60 lover, 100 forskrifter og 23 tilsynsmyndigheter. Ideen er at man må identifisere problemer, og deretter kartlegge, utrede og forstå hva problemene egentlig dreier seg om, før løsningene kan oppspores og iverksettes. Deretter foreslås tiltak og handlingsplaner. Mange er frustrerte over at slike handlingsplaner verken blir iverksatt eller fulgt opp”.

3 KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER FOR HELSEFREMMENDE LEDERSKAP

Helsefremmende Lederskap handler om å utvikle organisasjonen gjennom å favne om tre komplementære strategier:

1. Behandle sykdom (HJELPE)

2. Forebygge sykdom (HINDRE)

3. Fremme helse (OPPNÅ)

HJELPE - er strategien rettet mot utfordringene for ansatte som er i sykefravær. Her er rask oppfølging, tilpasning og tilrettelegging - hvor man virkelig bryr seg om den ansatte det vesentlige.

HINDRE - er strategien for å hindre behovet for at ansatte må benytte “fraværsdager”. Her arbeider organisasjonen forebyggende og legger til rette for å forhindre sykdom. Dette kan være alt fra ergonometriske tilpasninger til å fjerne faktorer som kan være en “uhelse risiko” (både fysiske og mentale).

Begge disse områdene har sitt faglige fundament godt plantet i de medisinske teorier om hva som er årsaker til og hva som skaper uhelse.

OPPNÅ - er strategien for en fremmende, frisk og fremtidsrettet orientering mot bedre resultater for alle involverte. Det er her vi fremmer arbeidsglede, trivsel, de gode relasjoner og prestasjoner. Det faglige og teoretiske fundamentet er fra atferds- og organisasjonspsykologien.

FLYT, INSPIRASJON OG SAMHANDLING

For å gi et samlende bilde på Helsefremmende Lederskap kan du se for deg de tre nevnte strategiene som enkeltstående atomer. Et vannmonekyl består også av tre atomer. To hydrogen atomer (H) og ett oksygenatom (O). Hver for seg og adskilt er de svevende og vanskelige å styre, de er da også i gassform. De beveger seg hit og dit, dunker litt borti hverandre, men klarer ikke helt å samle seg. Inspirere betyr som kjent å “puste liv inn i”, og det er først når vi tilfører oksygen til de to hydrogenatomene at de samler seg og blir til noe større og faktisk også noe fullstendig anderledes enn summen av de enkelte elementene. Det blir vann (H2O). De tidligere adskilt administrerte strategiene smelter sammen til et hele (Hjelpe, Hindre og Oppnå). En ny flytende tilstand oppstår. Dette er det vi ser i organisasjoner som opplever “flyt” De greier å kombinere de tre strategiene med en felles retning, samhandling og mål.

FLYT I HVERDAGEN

Odd Reitan gir følgende læresetning til sine ledere: “Gjør alt s&ari


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?