Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Barnehagetilvenning og skolestart - fri med lønn?

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Det er august og vi får daglig spørsmål om hvilke rettigheter man har som arbeidstaker når poden skal starte i barnehagen eller på skolen.

Når barnet skal begynne i barnehage har mor og far som oftest hatt 10 måneder eller 1 års permisjon. Overgangen til livet i arbeid er en belastning på alle i familien, nye rutiner skal på plass om morgenen og barnet skal venne seg til nye mennesker og omgivelser.

Har jeg lovfestet rett på fri med lønn når barnet skal tilvennes i barnehagen?

Det er svært vanlig å få innvilget permisjon med lønn i tre dager i forbindelse med barnehagetilvenning, som en del av velferdspermisjonsordningen på arbeidsplassen.

Men dette er ikke hjemlet i lov; i Arbeidsmiljøloven står det ingenting om velferdspermisjoner, lovbestemte permisjoner er fødselspermisjon og utdanningspermisjon. Hvordan har det seg da at det er blitt sedvane med tre dagers permisjon i forbindelse med barnehagetilvenning og en dag i forbindelse med skolestart?

Grunnen er at alle virksomheter som har inngått en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner har et regelverk der velferdspermisjon er et av punktene. Virksomheter som ikke er tilknyttet en slik avtale har det kanskje skrevet ned i et personalreglement. Staten har det i sin personalhåndbok og kommunene i kommunenes personalhåndbok.

En velferdspermisjon er en del av arbeidsgivers personalpolitikk og det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at arbeidstaker får fri med lønn.

Det må derfor ligge en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon.

Det rettslige grunnlaget for velferdspermisjoner finner vi i arbeidsgivers styringsrett kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker eller andre rutiner i bedriften. Det er altså arbeidsgiver som har adgang til å innvilge velferdspermisjon. Men arbeidsgiver kan likevel ikke forskjellsbehandle arbeidstakere etter eget forgodtbefinnende, siden det alltid er krav om saklig utøvelse av styringsretten. Likebehandling er et viktig prinsipp, og dersom det er praksis å innvilge en fridag med lønn i forbindelse med skolestart, bør arbeidsgiver ha en saklig grunn for å bryte med denne praksisen.

Men hva er så viktige velferdsgrunner at man får fri med lønn?

I statens personalhåndbok var det tidligere satt opp gode velferdsgrunner; blant annet sykdom hos noen arbeidstakeren har daglig omsorg for, tilvenning av barn i barnehage, barns første skoledag, giftermål, deltakelse i begravelse og flytting.

Dette er ikke lenger detaljregulert, og det er dermed den enkelte arbeidsgiver som må vurdere i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er grunnlag for å tilstå velferdspermisjon. Det er likevel tradisjon for å gi tjenestefri i situasjoner som nevnt ovenfor, samtidig som også andre omstendigheter kan kvalifisere


Legg til kommentar

18. april, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?