Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Verneombudrollen — uriaspost eller mulighet?

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

En uriaspost er en utsatt post eller et vanskelig, farlig verv. Begrepet stammer fra Det gamle testamentet. Kong David hadde gjort soldaten Urias kone Batseba gravid. Kongen befalte så at Urias skulle plasseres på den mest utsatte posten i neste slag slik at han ble drept. Urias omkom i krigen og kong David giftet seg med den skjønne Batseba.

Verneombudet skal ifølge arbeidsmiljøloven ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Verneombudet skal også påse at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Alle bedrifter med mer enn 10 ansatte skal velge et verneombud eller flere, hvis bedriften er stor eller har flere avdelinger.

Mange verneombud opplever at de sa ja til vervet av mangel på andre villige kandidater, enten fordi de var nyansatte og ikke visste hva de gikk til eller de var erfarne og tenkte at ja vel da, nå er det vel min tur. Og så kommer spørsmålet: Hva nå? Hva er min rolle i dette?

Hvordan virksomheten velger å ivareta verneombudets rolle og posisjon er forskjellig fra type virksomhet og hvordan de har pleid å gjøre det. Alle nye verneombud har rett på å få opplæring i hva vervet innebærer. I etterkant av opplæringen, som ofte betegnes som 40-timers kurs, kan mange føle seg overveldet over hva de skal ta fatt i og hvordan. Kanskje spesielt på det psykososiale området. Hva er for eksempel verneom-budets viktigste oppgave der-som en kollega ber om hjelp fordi han blir mobbet av en kollega?

Hvis det dreier seg om atferd som kan komme inn under trakasseringsbegrepet i arbeidsmiljøloven, skal det finnes rutiner for å håndtere dette på arbeidsplassen. Den som melder trakassering/mobbing skal bli hørt, og ledelsen må sikre at saken får en formell og saklig oppfølging.

I rutinene skal det stå hvem som skal involveres i saken, (arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud, personalavdeling, BHT), og hvilke roller de eventuelt skal ivareta.

Begge involverte parter må få anledning til å uttale seg slik at fakta kan komme frem. Dette må ses så på i forhold til hva loven sier. Konkrete tiltak, som f.eks. innebærer sanksjoner for uakseptable handlinger, settes da i verk.

Den som har vært utsatt for mobbing vil trenge særlig støtte og oppfølging i etter-kant. I tillegg må det vurderes organisatoriske tiltak, som endring i rutiner, tydeliggjøring av roller og oppgavefordeling, kompetanseheving etc., for å unngå tilsvarende hendelser senere.

Når verneombud forteller til oss at de er usikre på rollen sin, svarer vi at de som verneombud er med i et team der ledelsen har ansvaret for handling. Dersom ledelsen ikke tar det, må verneombudet etterspørre handling, samt være med i arbeidet med å håndtere saken og etablere rutiner.

På den måten vil muligheten for at vervet blir en uriaspost minke. Det ligger gevinst i å gjøre vervet mer forutsigbart, og verdsette verneombudets rolle som et korrigerende element.


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?