Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et inkluderende arbeidsliv

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Retten til arbeid er grunnleggende for å delta i samfunnet. Regjeringens mål er å skape et mer inkluderende arbeidsliv og hovedmålet er arbeid for alle. Alle skal ha mulighet til å delta i arbeidslivet ut fra sine evner og ressurser.

Begrepet Inkluderende arbeidsliv (IA) ble første gang brukt i Sandmanutvalgets utredning fra 2000, Sykefravær og uførepensjonering, og høsten 2001 ble den første intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom regjerningen og partene i arbeidslivet. Den er senere videreført i 2010 for perioden 20102013.

Målet med avtalen er tredelt; å redusere sykefraværet med minst 20 %, at flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid, og at den reelle pensjonsalderen skal økes.

I forlengelsen av den sentrale avtalen kan virksomheter inngå en samarbeidsavtale, (IA-avtale) med Nav, og således bli en IA-bedrift med tilgang til tjenester og virkemidler fra Nav, blant annet fast kontaktperson i Nav Arbeidslivssenter og mulighet til å utløse tilskudd for å tilrettelegge for bla. raskere tilbakekomst av syke arbeidstakere.

Nav Arbeidslivssentra finnes i hvert fylke, og er ressurs og kompetansesentra for inkluderende arbeidsliv. Men hovedarenaen for IA-arbeidet er selvsagt på arbeidsplassen der arbeidsgiver og arbeidstaker er aktørene.

Tidligere denne måneden kunne vi lese på Internett at sykefraværet faller i Norsk Industri, som har ca. 2 200 bedrifter og 125 000 ansatte . I pressemeldingen ble det sagt at stadig flere bedrifter har fått på plass gode systemer for forebygging og oppfølging av sykemeldte. Videre fortelles det at IA-bedriftene har stor glede av opplæringen i IA-arbeid som Nav Arbeidslivssentra gjennomfører gratis over hele landet .

De fleste henvendelsene vi får til Arbeidslivstelefonen om IA handler om rettigheter og plikter og intensjonen med selve avtalen. Vi svarer da spesielt om tilretteleggingsmuligheter og informerer om hvor innringer kan finne mer stoff om IA og at deres bedrift har fast kontaktperson i Nav dersom det er en IA-bedrift.

Det finnes en mengde muligheter og verktøy for å lære mer om IA på nettet.

Nettstedet inkluderende.no, som ble lansert i høst, et laget med henblikk på å øke kunnskap og engasjement omkring IA-arbeidet i den enkelte virksomhet. Her finnes bla en serie med korte og interaktive filmer til inspirasjon og refleksjon.

Nettstedet idebanken.org er en inspirasjonskilde og verktøykasse for alle som jobber for et mer inkluderende arbeidsliv. Sidene er oversiktlige og gode og har mange eksempler på hva som har fungert i andre bedrifter samt små filmer, bla Vafler og saft som i sin enkelhet illustrerer at sykefraværsoppfølging og inkludering er to sider av samme sak.

IA står for en visjon om hvordan norsk arbeidsliv bør være; åpen, og med plass til alle som kan og vil arbeide.

Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet, og er både helsefremmende, forebyggende og reparerende. Et godt IA-arbeid kommer derfor oss alle til gode!


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?