Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Eksperter ser på tiltak mot fravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Utfordringene med høyt og økende sykefravær gjør at Regjeringen setter sammen en ekspertgruppe som skal vurdere nye tiltak for å reduserer fraværet. Anbefalingene fra gruppa vil være viktige for en ny IA-avtale.
 
–Anbefalingene fra ekspertgruppa vil være et viktig grunnlag når regjeringen sammen med partene i arbeidslivet over nyttår skal drøfte innholdet i ei videreføring av IA-avtalen og eventuelle tiltak for å få ned sykefraværet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud. 
 
Økning på 10 prosent
 
I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) kan sykefraværet i 2009 bli 10 prosent høyere enn 2008. Utviklingen skaper bekymring, og arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv har ikke gitt resultater for sykefraværet.
 
Statsminister Jens Stoltenberg understreker i sin blogg at arbeidet for et inkluderende arbeidsliv med plass til alle fortsatt er Regjeringens fokus.
 
- Grupper som i andre land er utenfor arbeidslivet er innenfor i Norge og det er bra. Jeg vil mye heller ha høyt sykefravær og høy yrkesdeltakelse enn lav yrkesdeltakelse og lavt sykefravær. Problemet nå er at vi ikke bare har et høyt sykefravær, vi har et sykefravær som vokser voldsomt, skriver statsminister Jens Stoltenberg i sin blogg.
 
Administrative tiltak
 
For å finne løsninger skal ekspertgruppen se på administrative tiltak. Dette kan for eksempel være bedre oppfølging av dagens regler, gjennomgang av stopp-punkt i sykefraværsløpet, aktivitetskrav for arbeidstaker og en vurdering av sykemelderen sin rolle.
 
- For mange er en viktig årsak til at de ikke kommer tilbake til jobb at de mister kontakten med arbeidsplassen mens de er sykemeldte. Derfor bør vi se på om de som er friske nok bør ha såkalt aktivitetsplikt. Det kan bety plikt til å delta i behandlingsopplegg eller plikt til å møte opp på jobb jevnlig, for å holde kontakten, sier Stoltenberg.
 
Gruppen skal legge frem sin forslag 1. februar 2010. Anbefalingene vil være viktige for arbeidet med IA-avtalen som starter i januar og avsluttes før dagens IA-avtale går ut 1. mars 2010. Ekspertgruppa ledes av seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og er satt sammen av forskare, fastleger og representanter fra Arbeids- og velferdsetaten og Helsedirektoratet. 
 
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?