Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA-avtalen: Reaksjoner
Del artikkelen med venner og kolleger

Partene i arbeidslivet er fornøyd med den nye avtalen og optimister for arbeidet som ligger foran. Spesielt er optimismen for å redusere fraværet stor.

Den nye avtalen løper frem til 31. desember 2013. De tre delmålene videreføres, og kravene til økt pensjoneringsalder økes. For å bli mer inkluderende er de spesielt 4 grep som gjøres i den nye IA-avtalen:

  • Gradert sykemelding
  • Økt tilrettelegging
  • Tidligere dialog
  • Ny sykelønnsordning

Les mer om avtalen på Absentia.no.

LO: Et godt utgangspunkt

-Den største utfordringen nå er at IA-avtalen følges opp i virksomhetene og at flere slutter seg til IA-avtalen. Dette er avgjørende for å lykkes, sier LO-leder Roar Flåthen, som er tilfreds over at en ny IA-avtale er i havn.

Han oppfordrer partene til å ta i bruk den forsterkede IA-avtalen og følge opp forpliktelsene. For å klare dette mener han at det er viktig å få på plass en god IA-opplæring. For første gang skal partene gå sammen om å utvikle felles skoleringsopplegg i IA-arbeid i IA-virksomhetene. I tillegg vil forebygging og oppfølging av sykefravær bli en del av HMS-opplæringen for øverste leder, linjeledelsen, vernetjenesten og tillitsvalgte i virksomhetene.

NHO: Dialog er alfa og omega

- Vi er fornøyd med den nye IA-avtalen. Leger, NAV, bedriftene og arbeidstakerne må dra lasset sammen for å få ned sykefraværet. Det vi er enige om er en sterkere ansvarliggjøring av alle parter, sier NHO-sjef John G. Bernander.

Tidlig dialog er ifølge medlemsbedriftene avgjørende for å sikre at folk kommer rask tilbake i arbeid etter sykefravær. NHO har nå åpnet for en ny modell for sykelønnsordningen med delt arbeidsgiveransvar for langtidsfravær.

- Vi er fortsatt åpne for å vurdere ekspertutvalgets forslag. Men vi blir ikke med på dette med mindre vi er sikre på at det er til det beste for bedriftene, understreker Bernander.

HSH: Et viktig skritt

- Avtalen er et viktig skritt i riktig retning for å redusere sykefraværet i Norge. HSH er glade for at vårt syn om at styrking av IA-arbeidet og dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, forutsetter en tettere dialog med lege og NAV er tatt hensyn til, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH.

Hun maner partene til felles innsats for å skape resultater og gjøre arbeidslivet mer inkluderende.

- Det vil være svært viktig at alle aktører i sykefraværs- og inkluderingsarbeidet i fellesskap støtter opp om avtalens målsettinger og intensjoner i sitt virke. I dag er avtalen signert, men det er nå arbeidet begynner, sier Madsen.

YS: Tror på grepene

YS-leder Tore Eugen Kvalheim understreker at arbeidet begynner nå. Samtidig er han fornøyd med grepene som tas i den nye IA-avtalen, og understreker i likhet med Flåthen viktigheten av god opplæring av tillitsvalgte og ledere.

- YS har tro på grepene arbeidslivets parter nå tar for å redusere sykefraværet. Gjennom økt fokus på aktivitet, nærvær og oppfølging vil avtalen om et inkluderende arbeidsliv bli et enda viktig redskap for å få flere hender i arbeid. Vi vil strekke oss så langt vi kan for å nå målene i IA-avtalen, sier Kvalheim.

[Les pressemelding fra LO]
[Les pressemelding fra NHO]
[Les pressemelding fra HSH]
[Les pressemelding fra YS

lute;top:

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?